990-91317D-023

Samsvar

Sikkerhet IEC 62040-1: 2008-06, 1. utgave avbruddsfrie strømsystemer (UPS) – Del 1: Generelle krav og sikkerhetskrav for UPS
IEC 62040-1: 2013-01, 1. utgave endring 1
UL 1778 5. utgave
EMC/EMI/RFI IEC 62040-2: 2005-10, 2. utgave avbruddsfrie strømsystemer (UPS) – Del 2: Elektromagnetiske kompatibilitetskrav (EMC) C2
FCC Del 15 underdel B, Klasse A
IEEE C62.41-1991 Plasseringskategori B2, IEEE-anbefalt praksis ved overspenningsvolum i lavspennings AC-kretser
Transport IEC 60721-4-2 Nivå 2M1
Seismisk ICC-ES AC 156 (2015): Forhåndsgodkjent av OHSPD; Sds = 1,33 g for z/h = 1 og Sds = 1,63 g for z/h = 0; Ip = 1,5

Ytelse

Ytelse i henhold til: IEC 62040-3: 2021, 3. utgave, Avbruddsfrie strømsystemer (UPS) – Del 3: Metode for angivelse av ytelses- og testkrav.

Klassifisering av utgangsytelse (i henhold til IEC 62040-3, punkt 5.3.4): VFI-SS-11

Regionalt seismisk samsvar

Sertifikat tilgjengelig på forespørsel.

Land/område Kode-ID Farenivå – bakke Farenivå – tak
Argentina INPRES-CIRSOC103 Sone 4 Sone 4
Australia AS 1170.4-2007 Z = 0,22 Z = 0,22
Canada* 2020 NBCC Sa = 2,0 Sa = 1,46
Chile NCh 433.Of1996 Sone 3 Sone 2
Kina GB 50011-2010 (2016) αMaks = 1,4 αMaks = 1,2
Europa Eurocode 8 EN1998-1 αgR = 0,45 αgR = 0,3
India IS 1893 (del 1): 2016 Z = 0,36 Z = 0,36
Japan Bygningslovgivning Sone A Sone A
New Zealand NZS 1170.5:2004+A1 Z = 0,6 Z = 0,42
Peru N.T.E. - E.030 Sone 4 Sone 4
Russland SNIP II-7-81 (SP 14.13330.2014) MSK 10 MSK 9
Taiwan CPA 2011 seismisk designkode SS D = 0,8 SS D = 0,8
USA* ASCE 7-16 / IBC 2018 SDS = 2,0 SDS = 1,47
QR code for this page

Var dette til hjelp?