990-91141H-031

Uppfyller följande standarder:

Säkerhet IEC 62040-1: 2017, upplaga 2.0, avbrottsfria effektsystem (UPS) – del 1: Säkerhetskrav
UL 1778 5:e upplagan
EMC/EMI/RFI IEC 62040-2: 2016, 3:e upplagan avbrottsfria effektsystem (UPS) – del 2: Kraven på elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) C2
FCC del 15 del B, klass A
IEEE C62.41-1991 platskategori B1, IEEE-rekommenderad praxis vid överspänningar i lågspänningsströmkretsar
Transport IEC 60721-4-2 Nivå 2M2
Seismisk ICC-ES AC 156 (2015); OSHPD Förhandsgodkänd; Sds=1,45 g för z/h=1 och Sds=2,00 g för z/h=0; Ip=1,5
Jordningssystem TN-C, TN-S, TT, IT
Överspänningskategori Denna UPS är OVCII-kompatibel.
Om UPS:en installeras i en miljö med en OVC-klassificering högre än II, måste en överspänningsavledare (SPD) installeras uppströms om UPS:en för att reducera överspänningskategorin till OVCII.
Skyddsklass I
Föroreningsgrad 2
Marint* CERTIFIKAT FÖR TYPGODKÄNNANDE uppfyller DNV GL:s regler för klassificering av fartyg, offshore-enheter, höghastighetsfartyg och lätta farkoster (riktlinjer för klassificering: DNVGL-CG-0339). Certifikatnummer: TAE00004A2
CERTIFIKAT FÖR TYPGODKÄNNANDE uppfyller Bureau Veritas regler för klassificering av stålfartyg (testspecifikation): E10). Certifikatnummer: 64254/A0 BV

Prestanda

Prestanda i enlighet med: IEC 62040-3: 2021, 3:e upplagan avbrottsfria effektsystem (UPS) – del 3: Metod för att specificera prestanda och testkrav.

Funktionsklass och prestanda (enligt IEC 62040-3, paragraf 5.3.4): VFI-SS-11

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?