990-5912B-022

De nulleiderjumper verwijderen (optioneel)

OPMERKING: De nulleiderjumper maakt een verankerde verbinding zodat de nulleider niet wordt losgekoppeld wanneer de 4-polige schakelaars worden geopend. Verwijder de nulleiderjumpers alleen als dit vereist is in uw gebied.
  1. Verwijder de nulleiderjumpers van de schakelaars.

    GVSBPSU10K20H

    GVSBPSU20K60H

    GVSBPSU80K120H

QR code for this page

Was dit nuttig?