990-91263A-022

Laatste installatiestappen

GEVAAR
Gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Batterijen kunnen gevaar voor elektrische schokken en een hoge kortsluitstroom opleveren. Bij het hanteren van batterijen moeten dan ook de volgende voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen
 • Leg horloges, ringen en andere metalen voorwerpen weg.
 • Gebruik geïsoleerd gereedschap.
 • Draag een veiligheidsbril, geïsoleerde handschoenen en veiligheidsschoenen.
 • Leg geen gereedschap of metalen onderdelen op batterijen.
 • Koppel de laadbron los voordat u batterijklemmen aansluit of loskoppelt.
 • Controleer of de batterij per ongeluk geaard is. Is deze geaard, verwijder dan de bron van aarding. Contact met een deel van een geaarde batterij kan tot elektrische schokken leiden. Het risico op een elektrische schok kan worden verminderd als dergelijke aardingen worden verwijderd tijdens installatie en onderhoud (van toepassing op apparatuur en op externe batterijvoedingen zonder een geaarde voedingsbron).
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel.
WAARSCHUWING
risico op beschadiging van apparatuur
Wacht totdat het systeem gereed is om ingeschakeld te worden voordat u de batterijen in het systeem plaatst. De tijd tussen het plaatsen van de batterijen en het inschakelen van het UPS-systeem mag niet langer zijn dan 72 uur of 3 dagen.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel of schade aan de apparatuur.
 1. Draai de voorste en achterste stelpoten op de modulaire batterijbehuizing omlaag met een steeksleutel totdat ze contact maken met de vloer. Gebruik een waterpas om te controleren of de modulaire batterijbehuizing waterpas is.
  LET OP
  risico op beschadiging van apparatuur
  Verplaats de behuizing niet nadat de stelpoten omlaag zijn gedraaid.
  Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot schade aan de apparatuur.
 2. Alleen voor seismische verankering:
  1. Installeer de voorste seismische verankeringsbeugel op de modulaire batterijbehuizing met de meegeleverde M8-bouten.
  2. Monteer de voorste seismische verankeringsbeugel op de modulaire batterijbehuizing op de vloer. Gebruik het juiste bevestigingsmateriaal voor het type vloer – de diameter van het gat in de voorste verankering is ø18 mm.
 3. Zet de batterijschakelaar (BB) in de open positie (UIT).
 4. Duw de batterijmodules in de sleuven. Vul de planken vanaf de onderkant naar boven.
 5. Draai de handgreep van de batterijmodule naar beneden en bevestig de handgreep aan de plank met de meegeleverde schroef.
 6. Plaats de aangegeven platen en dekplaten terug.
 7. Sluit de batterijklemmen op de voorkant van de batterijmodules aan.

  Vooraanzicht van batterijmodule

 8. Plaats de batterijplaat terug.
 9. Plaats het voorpaneel terug.
  1. Steek de twee uitsteeksels aan de onderkant van het voorpaneel in de modulaire batterijbehuizing door het te kantelen.
  2. Verbind de strip van het voorpaneel opnieuw met de modulaire batterijbehuizing.
  3. Sluit het voorpaneel en zet vast met de twee vergrendelknoppen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?