990-91263A-025

Połączenie modułowych szaf bateryjnych

  1. Przesuń modułowe szafy bateryjne na miejsce. W celu zakotwiczenia sejsmicznego, upewnij się, że tylny wspornik kotwiący łączy się z tylnymi kotwami.
  2. Zamontuj trzy wsporniki łączące pomiędzy modułowymi szafami bateryjnymi.
  3. Zamontuj trzy śruby łączące pomiędzy modułowymi szafami bateryjnymi.
  4. Przesuń osłonę łączącą między modułowe szafy bateryjne.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?