990-91263A-025

Połączenie modułowej szafy bateryjnej 1 i sąsiedniego zasilacza UPS z bateriami wewnętrznymi

  1. Przesuń modułową szafę bateryjną 1 i zasilacz UPS na miejsce.
  2. Zamontuj trzy wsporniki łączące pomiędzy modułową szafę bateryjną 1 i zasilaczem UPS.
  3. Zamontuj trzy śruby łączące pomiędzy modułową szafę bateryjną 1 i zasilaczem UPS.
  4. Przesuń osłonę łączącą pomiędzy modułową szafę bateryjną 1 i zasilacz UPS.

    Modułowa szafa bateryjna 1 i zasilacz UPS

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?