990-91263A-025

Dane techniczne modułowej szafy bateryjnej

NOTYFIKACJA
ryzyko uszkodzenia sprzętu
Szczegółowe dane techniczne dotyczące zasilacza UPS można znaleźć w podręczniku montażu systemu UPS.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować uszkodzeniem sprzętu.

Do zasilacza UPS można podłączyć maksymalnie cztery modułowe szafy bateryjne.

Liczba bloków bateryjnych 40
Number of battery strings (Liczba szeregów baterii) Maks. 6
Znamionowe napięcie akumulatora (VDC) 480
Napięcie znamionowe ładowania ciągłego (VDC) 545
Maksymalne napięcie zwiększenia (VDC) 571
Kompensacja temperatury Włączona
Końcowe napięcie rozładowania (pełne obciążenie) (VDC) 384
Maksymalne natężenie baterii (A) 150
Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego 3,8 kA

Ustawienia wyzwalacza dla wyłącznika baterii

Typ wyłącznika JDF36150
Ir (A) 150 (stałe)
Im 5-10 Ir

Zalecane przekroje kabli dla 380/400/415 V

NIEBEZPIECZEŃSTWO
ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Okablowanie musi być zgodne z lokalnymi i/lub krajowymi przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
UWAGA: Ochrona przed przetężeniem jest dostarczana przez podmioty zewnętrzne.

Przekroje kabli podane w niniejszej instrukcji są oparte na tabelach B.52.3 i B.52.5 normy IEC 60364-5-52 z następującymi założeniami:

  • Kable do 90°C

  • Temperatura otoczenia 30°C

  • Użycie kabli miedzianych

  • Metoda montażu C

Rozmiar kabla PE opiera się na tabeli 54.2 normy IEC 60364-4-54.

Jeżeli temperatura otoczenia wynosi ponad 30°C, należy wybrać przewodniki o większym przekroju zgodnie ze współczynnikami korekty określonymi przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC).

DC+ / DC- 35 mm2
DC PE 16 mm2

Zalecane przekroje kabli dla 200/208/220/480 V

NIEBEZPIECZEŃSTWO
ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Okablowanie musi być zgodne z lokalnymi i/lub krajowymi przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

Przekroje kabli w niniejszej instrukcji są oparte na Tabeli 310.15 (B)(16) amerykańskiego Krajowego Kodeksu Elektrycznego (National Electrical Code, NEC) z następującymi założeniami:

  • Przewody 90°C (194°F) (zakończenie 75°C (167°F))

  • Temperatura otoczenia 30°C (86°F)

  • Użycie kabli miedzianych

Przewody uziemiające wyposażenie (PE w niniejszej instrukcji) mają przekroje zgodne z Artykułem 250.122 i Tabelą 250.122 amerykańskiego Krajowego Kodeksu Elektrycznego (National Electrical Code, NEC).

Jeżeli temperatura otoczenia wynosi ponad 30°C (86°F), należy wybrać przewodniki o większym przekroju zgodnie ze współczynnikami korekty określonymi przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (NEC).

DC+ / DC- 1 AWG
DC PE 6 AWG

Specyfikacje momentów dokręcenia

Rozmiar śruby Moment dokręcenia
M4 1,7 Nm (1,25 lb-ft / 15 lb-in)
M5 2,2 Nm (1,62 lb-ft / 19,5 lb-in)
M6 5 Nm (3,69 lb-ft / 44,3 lb-in)
M8 17,5 Nm (12,91 lb-ft / 154,9 lb-in)
M10 30 Nm (22 lb-ft / 194,7 lb-in)

Waga i wymiary modułowej szafy bateryjnej

Numer katalogowy Waga w kg (lbs) Wysokość mm (in) Szerokość w mm (in) Głębokość w mm (in)
GVSMODBC6
– Pusty
– Z sześcioma szeregami baterii

145 (319,67)
913 (2012,82)
1485 (58,46) 521 (20,51) 847 (33,35)
UWAGA: Jeden moduł baterii waży około 32 kg (70,5 funta).

Wymagana przestrzeń

UWAGA: Podane wymiary wolnej przestrzeni dotyczą tylko cyrkulacji powietrza i dostępu serwisowego. Zapoznaj się z krajowymi przepisami bezpieczeństwa odnośnie dodatkowych wymogów w danym państwie.
UWAGA: Minimalna wymagana przestrzeń to 150 mm (5,91 cali).

Warunki środowiskowe

  Podczas pracy Przechowywanie
Temperatura 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F) -15°C do 40°C (od 5°F do 104°F)
Wilgotność względna 0-95% bez kondensacji 10-80% bez kondensacji
Wysokość 0-3000 m (0-10000 stóp)  
Klasa ochrony IP20
Kolor RAL 9003, poziom połysku 85%
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?