990-91263A-025

Montaż końcowy

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Baterie powodują zagrożenie porażeniem elektrycznym i wysokim prądem zwarciowym. Podczas pracy z bateriami należy stosować następujące środki bezpieczeństwa
 • Należy zdjąć zegarki, pierścionki lub inne metalowe przedmioty.
 • Należy używać narzędzi z izolowanymi uchwytami.
 • Należy założyć okulary, rękawice i obuwie ochronne.
 • Nie wolno kłaść na bateriach narzędzi ani metalowych części.
 • Należy odłączyć źródło ładowania przed podłączeniem lub odłączeniem zacisków baterii.
 • Należy sprawdzić, czy bateria nie została nieumyślnie uziemiona. Jeśli została nieumyślnie uziemiona, należy odizolować źródło od uziemienia. Kontakt z dowolną częścią uziemionej baterii może skutkować porażeniem elektrycznym. Prawdopodobieństwo porażenia można ograniczyć poprzez usunięcie uziemienia podczas instalacji i konserwacji (możliwe do zastosowania w przypadku urządzeń i stojących oddzielnie szaf bateryjnych, które nie mają uziemionego obwodu zasilania).
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
OSTRZEŻENIE
ryzyko uszkodzenia sprzętu
Nie należy instalować baterii, dopóki system nie będzie gotowy do uruchomienia. Czas między instalacją baterii a uruchomieniem zasilacza UPS nie powinien przekraczać 72 godzin lub 3 dni.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią bądź uszkodzeniem sprzętu.
 1. Opuść przednie i tylne nóżki poziomujące modułowej szafy bateryjnej za pomocą klucza, aż do połączenia z podłogą. Użyj poziomicy, aby zapewnić równe położenie modułowej szafy bateryjnej.
  NOTYFIKACJA
  Ryzyko uszkodzenia sprzętu
  Nie należy przesuwać szafy po obniżeniu nóżek poziomujących.
  Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować uszkodzeniem sprzętu.
 2. Tylko przy kotwieniu sejsmicznym:
  1. Zamontuj przedni sejsmiczny wspornik kotwiący na modułowej szafie bateryjnej za pomocą załączonych śrub M8.
  2. Przymocuj przedni sejsmiczny wspornik kotwiący na modułowej szafie bateryjnej do podłogi. Należy użyć sprzętu odpowiedniego dla typu podłogi – średnica otworu przedniego wspornika kotwiącego to ø18 mm.
 3. Przełącz wyłącznik baterii (BB) do pozycji otwartej (WYŁ).
 4. Przesuń moduły baterii do gniazd. Wypełnij półki, zaczynając od dołu.
 5. Przekręć uchwyt modułu baterii w dół i zamocuj go na półce za pomocą dostarczonej śruby.
 6. Ponownie zainstaluj wskazane płyty i osłony.
 7. Połącz zaciski baterii do przedniej części modułów baterii.

  Widok modułu baterii z przodu

 8. Załóż ponownie osłonę baterii.
 9. Załóż ponownie przedni panel.
  1. Włóż dwie wypustki na dole panelu przedniego do modułowej szafy bateryjnej pod kątem pochylonym.
  2. Ponownie podłącz pasek panelu przedniego do modułowej szafy bateryjnej.
  3. Zamknij przedni panel i zablokuj dwoma pokrętłami blokującymi.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?