990-5997D-004

Installer batteriafbrydersættet i en jordet metalboks

FORSIGTIG
fare for skade på udstyret
Installer batteriafbrydersættet i en jordet metalboks med tilstrækkelig plads til kablerne. Udstyret skal monteres på en plan overflade, der skal kunne bære batteriafbrydersættets vægt.
Personer kan komme til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
  Minimummål på metalboks (højde x bredde x dybde i mm) Minimumsoverflade til udluftning (mm²)
Batteriafbrydersæt E3MBBK60K80H 650 x 500 x 280 65000
Batteriafbrydersæt E3MBBK100K200H 800 x 500 x 280 120000

E3MBBK60K80H

E3MBBK100K200H

  1. Mål op, og markér hullerne til installation af batteriafbryderen i metalboksen.
  2. Bor huller på hvert af de afmærkede steder.
  3. Installer batteriafbrydersættet i metalboksen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?