990-5997D-004

Tilslut signalkablerne

BEMÆRK: Signalkablerne skal føres adskilt fra strømkablerne.
BEMÆRK: Illustrationerne til denne procedure viser et system med kabeladgang nedefra. Proceduren er den samme for et system med kabeladgang oppefra.
 1. Installer temperatursensoren, der følger med UPS'en.
  ADVARSEL
  Brandfare
  Placer temperatursensoren som beskrevet for at sikre korrekte temperaturmålinger.
  Personer kan komme i livsfare eller alvorligt til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.

  Det tomme batteriskab set forfra

 2. Før kablerne til batteritemperatursensoren gennem toppen eller bunden af det tomme batteriskab til de potentialfrie kontakter BAT_T til Easy UPS 3M og J12 til Easy UPS 3L.
 3. Før signalkablerne gennem toppen eller bunden af det tomme batteriskab til batteriafbryderen.
 4. Fjern dækslet fra batteriafbryderen.
 5. Tilslut signalkablerne som vist på et af diagrammerne nedenfor for Easy UPS 3M:

  Signalkabler i installationer med én batteriafbryder

  Signalkabler i installationer med to batteriafbrydere

  1. Tilslut signalkablerne fra meldekontakten i batteriafbryderne og sikringerne til J5-1 og J5-2 i UPS'en.
  2. Tilslut signalkablerne fra underspændingsudløserspolen i batteriafbryderen til J6-1 og J6-4 i UPS'en.
 6. Tilslut signalkablerne som vist på diagrammet nedenfor for Easy UPS 3L.
  1. Tilslut signalkablerne fra meldekontakten i batteriafbryderne og sikringerne til J4-3 og J4-4, J5-1 og J5-2, og J5-3 og J5-4 i UPS'en.
  2. Tilslut signalkablerne fra underspændingsudløserspolen i batteriafbryderen til J3-1 og J3-2, J3-3 og J3-4, og J4-1 og J4-2 i UPS'en.
 7. Fastgør signalkablerne til kabelaflastningen med kabelbindere (medfølger).
 8. Geninstaller dækslet på batteriafbryderen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?