990-5997D-004

Tilslut strømkablerne

FARE
Fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Sluk fuldstændigt for UPS-systemet, inden batterikablerne tilsluttes batteriafbryderen.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
 1. Lås/markér batteriafbryderen i positionen OFF.

  Det tomme batteriskab – adgang nedefra

  Det tomme batteriskab – adgang oppefra

 2. Tilslut PE-kablet.
 3. Tilslut jævnstrømskablerne (DC+, N, DC-) fra UPS'en.
 4. Installer beskyttelsesdækslet over terminalerne på venstre side af batteriafbryderen.
 5. Installer batterierne som beskrevet i den installationsmanual, der følger med det tomme batteriskab.
 6. Tilslut batterikablerne (Batt+, N, Batt-) fra batterierne i det tomme batteriskab til batteriafbryderen.

  Det tomme batteriskab – adgang nedefra

  Det tomme batteriskab – adgang oppefra

 7. Installer beskyttelsesdækslet over terminalerne på højre side af batteriafbryderen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?