990-5997D-004

Specifikationer for batteriafbrydersæt

FARE
fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Dette produkt må kun bruges sammen med Easy UPS 3M og Easy UPS 3L.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
BEMÆRK: Der kan tilsluttes maksimalt fire batteristrenge til batteriafbryderen.
  E3MBBK60K80H E3MBBK100K200H
Batteriafbryder Compact NSX250S DC (LV438990) Compact NSX630S DC (LV438274)
Maksimal konfiguration 4 timers batteridrift 4 timers batteridrift ved 40-50 batteriblokke
1 times batteridrift ved 36-38 batteriblokke
Batteritype VRLA
Maksimalt kortslutningsniveau for batteriet (kA) 20 kA
Minimumskortslutningsstrøm til udløsning af kredsløbsafbryderen (A) 1250 1500
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?