990-6392A-025

Zgodność z normami

Zasady bezpieczeństwa IEC 62040-1:2017, Wydanie 2.0, Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) – Część 1: Wymogi bezpieczeństwa
IEC 62040-1: 2008-6, 1. wydanie, Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) – Część 1: Wymagania ogólne i wymagania dotyczące bezpieczeństwa UPS
IEC 62040-1:2013-01, 1 edycja, 1 poprawka
Stopień zanieczyszczenia 2
Kategoria przepięciowa III
System uziemienia TN-S, TN-C, TT lub IT
QR code for this page

czy było to pomocne?