990-6392A-025

Dane techniczne zasilacza Easy UPS 3M

W systemach Easy UPS 3M, panelu E3MBP60K400H można używać jako pojedynczego panelu obejścia serwisowego lub równoległego panelu obejścia serwisowego.

System Easy UPS 3M z równoległym panelem obejścia serwisowego

UIB Łącznik wejściowy jednostki
SSIB Łącznik wejściowy przełącznika statycznego
UOB Łącznik wyjściowy jednostki
MBB Przełącznik obejścia serwisowego w zasilaczu UPS
SIB Przełącznik izolacji systemu
Zewn. MBB Przełącznik zewnętrzny obejścia serwisowego
UWAGA: W układach równoległych z zewnętrznym przełącznikiem obejścia serwisowego (MBB zew.), łączniki obejścia serwisowego (MBB) w zasilaczach UPS muszą być zablokowane w pozycji otwartej.

Systemy o pojedynczym zasilaniu

Systemy o podwójnym zasilaniu

Zalecane przekroje kabli 400 V

NIEBEZPIECZEŃSTWO
ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Okablowanie musi być zgodne z lokalnymi i krajowymi przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych. Maksymalny dopuszczalny przekrój kabla wynosi 240 mm².
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

Przekroje kabli podane w niniejszej instrukcji są oparte na tabelach B.52.5 normy IEC 60364-5-52 z następującymi założeniami:

  • Kable do 90°C

  • Temperatura otoczenia 30°C

  • Użycie kabli miedzianych

  • Metoda montażu C

Rozmiar kabla PE opiera się na tabeli 54.2 normy IEC 60364-4-54.

Jeżeli temperatura otoczenia wynosi ponad 30°C, należy użyć przewodów o większym przekroju zgodnie ze współczynnikami korekty określonymi przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC).

UWAGA: Szczegółowe informacje na temat rozmiarów kabli wejściowych UPS można znaleźć w instrukcji instalacji zasilacza UPS.
    3+0 Połączenie równoległe dla pojemności 2+0 Połączenie równoległe dla pojemności
2+1 Połączenie równoległe dla nadmiarowości
1+0 Pojedynczy
1+1 Połączenie równoległe dla nadmiarowości
Moc zasilacza UPS   Fazowy (mm²) Neutralny (mm2) PE (mm²) Fazowy (mm²) Neutralny (mm2) PE (mm²) Fazowy (mm²) Neutralny (mm2) PE (mm²)
60 kVA Wyjście zasilacza UPS 25 2x25 16 25 2x25 16 25 2x25 16
Wejście (pojedyncze zasilanie)/
obejście (podwójne zasilanie)
2x70 4x70 70 95 2x95 50 25 2x25 16
Obciążenie 2x70 4x70 70 95 2x95 50 25 2x25 16
80 kVA Wyjście zasilacza UPS 50 2x50 25 50 2x50 25 50 2x50 25
Wejście (pojedyncze zasilanie)/
obejście (podwójne zasilanie)
2x95 4x95 95 120 2x120 70 50 2x50 25
Obciążenie 2x95 4x95 95 120 2x120 70 50 2x50 25
100 kVA Wyjście zasilacza UPS 70 2x70 35 70 2x70 35 70 2x70 35
Wejście (pojedyncze zasilanie)/
obejście (podwójne zasilanie)
4x50 4x95 120 2x70 4x70 70 70 2x70 35
Obciążenie 4x50 4x95 120 2x70 2x150 /
4x70
70 70 2x70 35
120 kVA Wyjście zasilacza UPS 95 2x70 50 95 2x70 50 95 2x70 50
Wejście (pojedyncze zasilanie)/
obejście (podwójne zasilanie)
4x70 4x95 150 2x95 4x70 95 95 120 / 2x70 50
Obciążenie 4x70 4x95 150 2x95 2x150 /
4x70
95 95 120 / 2x70 50
160 kVA Wyjście zasilacza UPS 120 120 70 120 120 70
Wejście (pojedyncze zasilanie)/
obejście (podwójne zasilanie)
4x50 4x70 120 120 120 70
Obciążenie 2x120 /
4x50
2x150 /
4x70
120 120 120 70
200 kVA Wyjście zasilacza UPS 2x70 2x70 70 2x70 2x70 70
Wejście (pojedyncze zasilanie)/
obejście (podwójne zasilanie)
4x70 4x70 185 150 / 2x70 150 /  2x70 70
Obciążenie 2x185 /
4x70
2x185 /
4x70
185 150 / 2x70  150 / 2x70 70

Zalecane przekroje kabli 208 V

NIEBEZPIECZEŃSTWO
ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Okablowanie musi być zgodne z lokalnymi i krajowymi przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych. Maksymalny dopuszczalny przekrój kabla wynosi 240 mm².
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

Przekroje kabli podane w niniejszej instrukcji są oparte na tabelach B.52.5 normy IEC 60364-5-52 z następującymi założeniami:

  • Kable do 90°C

  • Temperatura otoczenia 30°C

  • Użycie kabli miedzianych

  • Metoda montażu C

Rozmiar kabla PE opiera się na tabeli 54.2 normy IEC 60364-4-54.

Jeżeli temperatura otoczenia wynosi ponad 30°C, należy użyć przewodów o większym przekroju zgodnie ze współczynnikami korekty określonymi przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC).

UWAGA: Szczegółowe informacje na temat rozmiarów kabli wejściowych UPS można znaleźć w instrukcji instalacji zasilacza UPS.
    3+0 Połączenie równoległe dla pojemności 2+0 Połączenie równoległe dla pojemności
2+1 Połączenie równoległe dla nadmiarowości
1+0 Pojedynczy
1+1 Połączenie równoległe dla nadmiarowości
Moc zasilacza UPS   Fazowy (mm²) Neutralny (mm2) PE (mm²) Fazowy (mm²) Neutralny (mm2) PE (mm²) Fazowy (mm²) Neutralny (mm2) PE (mm²)
50 kVA Wyjście zasilacza UPS 70 2x70 35 70 2x70 35 70 2x70 35
Wejście (pojedyncze zasilanie)/
obejście (podwójne zasilanie)
4x50 4x95 120 2x70 4x70 70 70 2x70 35
Obciążenie 4x50 4x95 120 2x70 2x150 /
4x70
70 70 2x70 35
60 kVA Wyjście zasilacza UPS 95 2x70 50 95 2x70 50 95 2x70 50
Wejście (pojedyncze zasilanie)/
obejście (podwójne zasilanie)
4x70 4x95 150 2x95 4x70 95 95 120 / 2x70 50
Obciążenie 4x70 4x95 150 2x95 2x150 /
4x70
95 95 120 / 2x70 50
80 kVA Wyjście zasilacza UPS 120 120 70 120 120 70
Wejście (pojedyncze zasilanie)/
obejście (podwójne zasilanie)
4x50 4x70 120 120 120 70
Obciążenie 2x120 /
4x50
2x150 /
4x70
120 120 120 70
100 kVA Wyjście zasilacza UPS 2x70 2x70 70 2x70 2x70 70
Wejście (pojedyncze zasilanie)/
obejście (podwójne zasilanie)
4x70 4x70 185 150 / 2x70 150 /  2x70 70
Obciążenie 2x185 /
4x70
2x185 /
4x70
185 150 / 2x70  150 / 2x70 70

Zalecana ochrona od strony sieci przy 400 V

UWAGA: W przypadku indywidualnych restrykcji wymagających 4-biegunowych wyłączników: Jeśli przewód neutralny ma przewodzić prąd o wysokim natężeniu, ze względu na nieliniowe obciążenie wyłącznik musi mieć moc znamionową zgodną z oczekiwanym prądem neutralnym.
  3+0 Połączenie równoległe dla pojemności 2+0 Połączenie równoległe dla pojemności
2+1 Połączenie równoległe dla nadmiarowości
1+0 Pojedynczy
1+1 Połączenie równoległe dla nadmiarowości
Moc zasilacza UPS Typ wyłącznika Io Ir Isd Typ wyłącznika Io Ir Isd Typ wyłącznika Io Ir Isd
60 kVA NSX400N mic2.3 (LV432693) 320 320 1,5-10 NSX250N mic2.2 (LV431870) 200 200 1,5-10 NSX100N TM100D (LV429840)  – 100  –
80 kVA NSX400N mic2.3 (LV432693) 400 400 1,5-10 NSX400N mic2.3 (LV432693) 280 280 1,5-10 NSX160N TM160D (LV430840)  – 144  –
100 kVA NSX630N mic2.3 (LV432893) 500 500 1,5-10 NSX400N mic2.3 (LV432693) 320 320 1,5-10 NSX160N TM160D (LV430840)  – 160  –
120 kVA NSX630N mic2.3 (LV432893) 570 570 1,5-10 NSX400N mic2.3 (LV432693) 400 400 1,5-10 NSX250N mic2.2 (LV431870) 250 250  1,5-10
160 kVA NSX630N mic2.3 (LV432893) 500 500 1,5-10 NSX400N mic2.3 (LV432693) 320 320  1,5-10
200 kVA NSX630N mic2.3 (LV432893) 630 630 1,5-10 NSX400N mic2.3 (LV432693) 400 400  1,5-10

Zalecana ochrona od strony sieci przy 208 V

UWAGA: W przypadku indywidualnych restrykcji wymagających 4-biegunowych wyłączników: Jeśli przewód neutralny ma przewodzić prąd o wysokim natężeniu, ze względu na nieliniowe obciążenie wyłącznik musi mieć moc znamionową zgodną z oczekiwanym prądem neutralnym.
  3+0 Połączenie równoległe dla pojemności 2+0 Połączenie równoległe dla pojemności
2+1 Połączenie równoległe dla nadmiarowości
1+0 Pojedynczy
1+1 Połączenie równoległe dla nadmiarowości
Moc zasilacza UPS Typ wyłącznika Io Ir Isd Typ wyłącznika Io Ir Isd Typ wyłącznika Io Ir Isd
50 kVA NSX630N mic2.3 (LV432893) 500 500 1.5-10 NSX400N mic2.3 (LV432693) 320 320 1.5-10 NSX160N TM160D (LV430840)  – 160  –
60 kVA NSX630N mic2.3 (LV432893) 570 570 1.5-10 NSX400N mic2.3 (LV432693) 400 400 1.5-10 NSX250N mic2.2 (LV431870) 250 250  1.5-10
80 kVA NSX630N mic2.3 (LV432893) 500 500 1.5-10 NSX400N mic2.3 (LV432693) 320 320  1.5-10
100 kVA NSX630N mic2.3 (LV432893) 630 630 1.5-10 NSX400N mic2.3 (LV432693) 400 400  1.5-10
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?