990-6392A-025

Mocowanie na ścianie

PRZESTROGA
Ryzyko obrażenia ciała i uszkodzenia sprzętu
  • Zamontuj Panel obejścia serwisowego na ścianie lub na solidnym stojaku, który utrzyma wagę jednostki.
  • Użyj sprzętu odpowiedniego do typu ściany/stojaka.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować obrażeniami ciała lub uszkodzeniem sprzętu.
  1. Odkręć śruby i otwórz wewnętrzne drzwi.
  2. Wywierć dziury w czterech oznaczonych miejscach na ścianie i zamontuj kołki rozporowe.
  3. Zamontuj panel obejścia serwisowego na ścianie.
QR code for this page

czy było to pomocne?