990-91460B-011

Asenna alaläpivientiaukolla varustettu kaappi Galaxy VL UPS -laitteen kanssa

VAARA
sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren vaara
Älä poraa tai leikkaa reikiä, kun läpivientilevyt on asennettu. Älä myöskään poraa tai leikkaa reikiä kaapin läheisyydessä.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.
 1. Irrota vasemmanpuoleinen sivupaneeli UPS-laitteesta.
 2. Irrota kiinnikkeet (A) ja (B) alaläpivientiaukolla varustetusta kaapista. Asenna kiinnikkeet (A) alaläpivientiaukolla varustetun kaapin taakse. Pidä kiinnike (B) tallessa UPSin yläliitäntää varten.

  Alaläpivientiaukolla varustettu kaappi edestä

  Alaläpivientiaukolla varustettu kaappi takaa

 3. Työnnä alaläpivientiaukolla varustettu kaappi lopulliseen asentoonsa. Kohdista se maanjäristyskiinnikkeeseen, jos sellainen on. Jos järjestelmässä ei ole maanjäristyskiinnikkeitä, kiinnitä takakuljetuskiinnike uudelleen alaläpivientiaukolla varustetun kaapin taakse ja kiinnitä se lattiaan.

  Näkymä takaa maanjäristyskiinnikkeillä

  Näkymä takaa ilman maanjäristyskiinnikkeitä

 4. Laske alaläpivientiaukolla varustetun kaapin etu- ja takaosan tasausjalkoja jakoavaimella, kunnes ne ulottuvat lattiaan. Pyörät eivät saa olla kosketuksissa lattiaan. Varmista vatupassin avulla, että alaläpivientiaukolla varustettu kaappi on suorassa.
  HUOMAUTUS
  Laitevaurion vaara
  Älä liikuta kaappia tasausjalkojen laskemisen jälkeen.
  Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa laitevaurion.
 5. Valmistautuminen virta- ja signaalikaapelien kytkentään:
  1. Irrota keskimmäinen etulevy, alempi etulevy ja kolmiokannet alaläpivientiaukolla varustetusta kaapista.
  2. Irrota signaalikaapelien läpivientilevyt ja virtakaapelien läpivientilevy.
  3. Irrota virtakaapelien läpivientilevyn kaksi pyörää.
  4. Poraa tai leikkaa reiät kaapeleille tai läpivienneille/läpivientiholkeille läpivientilevyissä. Asenna tarvittaessa läpiviennit/läpivientiholkit (hankittava erikseen).
  5. Asenna läpivientilevyt takaisin paikoilleen. Pane kolmiokannet, alempi etulevy ja keskimmäinen etulevy syrjään lopullista asennusta varten.
 6. Työnnä UPS paikalleen alaläpivientiaukolla varustetun kaapin viereen. Kohdista se maanjäristyskiinnikkeeseen, jos sellainen on.
 7. Laske UPS-laitteen etu- ja takaosan tasausjalkoja jakoavaimella, kunnes ne ulottuvat lattiaan. Pyörät eivät saa olla kosketuksissa lattiaan. Varmista vatupassin avulla, että UPS on suorassa.
  HUOMAUTUS
  Laitevaurion vaara
  Älä liikuta kaappia tasausjalkojen laskemisen jälkeen.
  Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa laitevaurion.
 8. Liitä kuvan mukaisesti alaläpivientiaukolla varustettu kaappi ja UPS edestä ruuveilla ja asenna yläkiinnike. Yläkiinnike irrotettiin aiemmin alaläpivientiaukolla varustetun kaapin yläosasta.
 9. Irrota kaksi erikoisruuvia UPS-laitteen kuparikiskosta.

  UPS edestä

 10. Kiinnitä kuparikisko uudelleen hyllyyn 0H-1818-sarjan kahdella ruuvilla.
 11. Asenna kuvan mukaisesti kaksi erikoisruuvia takakytkentään alaläpivientiaukolla varustetun kaapin ja UPS-laitteen välillä.

  Alaläpivientiaukolla varustettu kaappi ja UPS edestä

 12. Vie signaalikaapelit alaläpivientiaukolla varustetun kaapin läpi UPS-laitteeseen. Vie kuvan mukaisesti erottaaksesi Class 2/SELV -kaapelit non-Class 2/non-SELV -kaapeleista. UPS-laitteen kaapelikanavan sisällä on jakaja, joka erottaa kaapelit.
 13. Vie kuvan mukaisesti syöttökaapelit, ohituskaapelit ja PE-kaapelit sekä laitteen suojamaadoitusjohdin (EGC) ylös alaläpivientiaukolla varustetun kaapin oikean puolen läpi UPS-laitteeseen.
 14. Vie kuvan mukaisesti akkukaapelit, nollakaapelit ja lähtökaapelit ylös alaläpivientiaukolla varustetun kaapin vasemman puolen läpi UPS-laitteeseen.
 15. Asenna kolmiokannet, alempi etulevy ja keskimmäinen etulevy uudelleen alaläpivientiaukolla varustettuun kaappiin.
 16. Maanjäristyskiinnikkeille: Asenna etummainen maanjäristyskiinnike UPS-laitteeseen ja alaläpivientiaukolla varustettuun kaappiin ja kiinnitä etummaiset maanjäristyskiinnikkeet lattiaan. Käytä lattian tyyppiä vastaavia välineitä – etummaisen maanjäristyskiinnikkeen reiän läpimitta on 14 mm. Välineiden pitää olla vähintään vahvuutta M12 ja luokkaa 8.8.

  UPS edestä

 17. Kytke virtakaapelit UPS-asennusoppaan ohjeiden mukaisesti.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?