990-91460B-034

Alt Giriş Kabinini Galaxy VL UPS ile Kurma

TEHLİKE
elektrik çarpması, patlama veya ark parlaması tehlikesi
Takılan rakor plakasını delmeyin veya kabine yakın delik açmayın.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
 1. UPS'den sol yan paneli çıkarın.
 2. (A) ve (B) braketleri alt giriş kabininden çıkarın. (A) braketini, alt giriş kabininin arkasına takın. UPS ile üst ara bağlantı için (B) braketini muhafaza edin.

  Alt Giriş Kabininin Önden Görünümü

  Alt Giriş Kabininin Arkadan Görünümü

 3. Alt giriş kabinini son konumuna itin. Varsa sismik sabitleme ile hizalayın. Sismik sabitlemesi olmayan sistemler için, arka nakliye braketini alt giriş kabininin arkasına tekrar takın ve zemine monte edin.

  Sismik Sabitleme ile Arkadan Görünüm

  Sismik Sabitleme olmadan Arkadan Görünüm

 4. Alt giriş kabini üzerindeki ön ve arka tesviye ayaklarını zemine temas edene kadar bir anahtarla indirin. Tekerlekler zeminle temas etmemelidir. Alt giriş kabininin düz olduğundan emin olmak için bir su terazisi kullanın.
  DUYURU
  Ekipman hasarı tehlikesi
  Tesviye ayakları indirildikten sonra kabini hareket ettirmeyin.
  Bu talimatlara uyulmaması ekipman hasarına neden olabilir.
 5. Güç ve sinyal kabloları için hazırlanma:
  1. Alt giriş kabininden orta ön plakayı, alt ön plakayı ve üçgen kapakları çıkarın.
  2. Sinyal kabloları için rakor plakalarını ve güç kabloları için rakor plakalarını çıkarın.
  3. Güç kabloları için rakor plakasından iki tekerleği çıkarın.
  4. Rakor plakalarında kablolar veya kanallar/grometler için delikler açın. Varsa, kanallar/grometler (ürünle birlikte verilmez) takın.
  5. Rakor plakalarını tekrar takın. Nihai kurulum için üçgen kapakları, alt ön plakayı ve orta ön plakayı saklayın.
 6. UPS'yi alt giriş kabininin yanındaki yerine itin. Varsa sismik sabitleme ile hizalayın.
 7. UPS üzerindeki ön ve arka tesviye ayaklarını zemine temas edene kadar bir anahtarla indirin. Tekerlekler zeminle temas etmemelidir. UPS'in düz olduğundan emin olmak için bir su terazisi kullanın.
  DUYURU
  Ekipman hasarı tehlikesi
  Tesviye ayakları indirildikten sonra kabini hareket ettirmeyin.
  Bu talimatlara uyulmaması ekipman hasarına neden olabilir.
 8. Alt giriş kabini ile öndeki UPS'i gösterildiği gibi vidalarla birbirine bağlayın ve üst braketi takın. Üst braket, daha önce alt giriş kabininin üstünden çıkarıldı.
 9. UPS'deki bakır baradan iki özel vidayı çıkarın.

  UPS'in Önden Görünümü

 10. Bakır barayı rafa yeniden sabitlemek için kit 0H-1818'den iki vidayı takın.
 11. Alt giriş kabini ile UPS arasındaki arka ara bağlantı için iki özel vidayı gösterildiği gibi takın.

  UPS ve Alt Giriş Kabininin Önden Görünümü

 12. Sinyal kablolarını alt giriş kabininden UPS’e yönlendirin. Class 2/SELV kablolarını non-Class 2/non-SELV kablolarından ayırmak için kabloları gösterildiği gibi geçirin. UPS içindeki kablo kanalının içindeki bir ayırıcı, kabloları ayırır.
 13. Giriş kablolarını, baypas kablolarını ve PE kablolarını/ekipman topraklama iletkenini (EGC) gösterildiği gibi alt giriş kabininin sağ yarısından yukarıya ve UPS'e yönlendirin.
 14. Akü kablolarını, nötr kabloları ve çıkış kablolarını gösterildiği gibi alt giriş kabininin sol yarısından yukarıya ve UPS'e geçirin.
 15. Alt giriş kabininden orta ön plakayı, alt ön plakayı ve üçgen kapakları yeniden takın.
 16. Sismik sabitleme için: UPS ve alt giriş kabinine sismik ön sabitleme braketini takın ve sismik ön braketleri zemine monte edin. Zemin tipi için uygun donanım kullanın - Sismik ön braketindeki delik çapı ø14 mm'dir. Minimum gereksinim, M12 kalite 8.8 donanımdır.

  UPS'in Önden Görünümü

 17. Güç kablolarını bağlamak için UPS kurulum kılavuzunu takip edin.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?