990-91460B-031

Installera skåpet med ingång underifrån med Galaxy VL UPS

FARA
risk för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
Borra eller stansa inte hål när genomföringsplattorna är installerade och borra eller stansa inte hål i närheten av skåpet.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
 1. Ta bort vänster sidopanel från UPS:en.
 2. Ta bort fästena (A) och (B) från skåpet med ingång underifrån. Montera fästena (A) på baksidan av skåpet med ingång underifrån. Spara fästet (B) för sammankoppling upptill med UPS:en.

  Vy framifrån av skåpet med ingång underifrån

  Vy bakifrån av skåpet med ingång underifrån

 3. Skjut in skåpet med ingång underifrån till sin slutgiltiga plats. Rikta in den mot jordbävningsskyddet, om sådant finns. För system utan jordbävningsskydd: Sätt tillbaka det bakre transportfästet på baksidan av skåpet med ingång underifrån och fäst det i golvet.

  Vy bakifrån med jordbävningsskydd

  Vy bakifrån utan jordbävningsskydd

 4. Sänk de främre och bakre nivåfötterna på skåpet med ingång underifrån med en skiftnyckel tills de når golvet. Hjulen får inte ha kontakt med golvet. Använd ett vattenpass för att bekräfta att skåpet med ingång underifrån står rakt.
  OBS!
  Risk för utrustningsskador
  Flytta inte skåpet efter att nivåfötterna har sänkts.
  Om anvisningarna inte följs kan det leda till skador på utrustningen.
 5. Förbered för kraft- och signalkablar:
  1. Ta bort den mellersta frontplattan, den nedre frontplattan och de trekantiga höljena från skåpet med ingång underifrån.
  2. Ta bort genomföringsplattorna för signalkablarna och genomföringsplattorna för kraftkablarna.
  3. Ta bort de två hjulen från genomföringsplattorna för kraftkablar.
  4. Borra/stansa hål för kablar eller kabelkanaler/hylsor i genomföringsplattorna. Montera kabelkanaler/hylsor (ingår ej) i tillämpliga fall.
  5. Sätt tillbaka genomföringsplattorna. Spara de trekantiga höljena, den nedre frontplattan och den mellersta frontplattan till slutgiltig installation.
 6. Skjut in UPS:en bredvid skåpet med ingång underifrån. Rikta in den mot jordbävningsskyddet, om sådant finns.
 7. Sänk de främre och bakre nivåfötterna på UPS:en med en skiftnyckel tills de når golvet. Hjulen får inte ha kontakt med golvet. Använd ett vattenpass för att bekräfta att UPS:en står rakt.
  OBS!
  Risk för utrustningsskador
  Flytta inte skåpet efter att nivåfötterna har sänkts.
  Om anvisningarna inte följs kan det leda till skador på utrustningen.
 8. Koppla samman skåpet med ingång underifrån och UPS:en på framsidan med skruvarna enligt bilden och montera det övre fästet. Det övre fästet togs bort från den övre delen av skåpet med ingång underifrån tidigare.
 9. Ta bort de två specialskruvarna från kopparskenan i UPS:en.

  Vy framifrån av UPS:en

 10. Montera två skruvar från kitet 0H-1818 för att fästa kopparskenan på hyllan igen.
 11. Montera de två specialskruvarna för sammankoppling baktill mellan skåpet med ingång underifrån och UPS:en enligt bilden.

  Vy bakifrån av skåpet med ingång underifrån och UPS:en

 12. Dra signalkablarna genom skåpet med ingång underifrån och in i UPS:en. Dra dem enligt bilden för att separera Class 2/SELV-kablarna från non-Class 2/non-SELV-kablarna. En avdelare inuti kabelkanalen i UPS:en separerar kablarna.
 13. Dra ingångskablarna, bypasskablarna och PE-kablarna/jordledaren upp genom den högra halvan av skåpet med ingång underifrån och in i UPS:en enligt bilden.
 14. Dra batterikablarna, de neutrala kablarna och utgångskablarna upp genom den vänstra halvan av skåpet med ingång underifrån och in i UPS:en enligt bilden.
 15. Sätt tillbaka de trekantiga höljena, den nedre frontplattan och den mellersta frontplattan på skåpet med ingång underifrån.
 16. För jordbävningsskydd: Montera jordbävningsskyddets främre vinkelfäste på UPS:en och på skåpet med ingång underifrån och fäst jordbävningsskyddets främre fästen i golvet. Använd lämplig skruv för golvtypen – håldiametern i jordbävningsskyddets främre fäste är ø14 mm. Minimikravet är storlek M12 i god stålkvalitet (8,8).

  Vy framifrån av UPS:en

 17. Följ UPS-installationshandboken för att ansluta kraftkablarna.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?