990-91460B-025

Montaż szafy z dolnym wejściem z zasilaczem UPS Galaxy VL

NIEBEZPIECZEŃSTWO
ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Nie wierć ani nie wycinaj dziur po zainstalowaniu płyt montażowych i nie wierć ani nie wycinaj dziur w pobliżu szafy.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
 1. Zdemontuj lewy boczny panel zasilacza UPS.
 2. Zdemontuj wsporniki (A) i (B) z szafy z wejściem dolnym. Zamontuj wsporniki (A) z tyłu szafy z wejściem dolnym. Zachowaj wspornik (B) do górnego połączenia z zasilaczem UPS.

  Widok szafy z wejściem dolnym od przodu

  Widok szafy z wejściem dolnym od tyłu

 3. Wsuń szafę z wejściem dolnym na końcowe położenie. Wyrównaj ją z zestawem przeciwwstrząsowym, jeśli jest obecny. Jeśli system nie ma zestawu przeciwwstrząsowego, zamontuj ponownie tylny wspornik transportowy w tylnej części szafy z wejściem dolnym i przymocuj go do podłogi.

  Widok od tyłu z zestawem przeciwwstrząsowym

  Widok od tyłu bez zestawu przeciwwstrząsowego

 4. Opuść przednie i tylne nóżki poziomujące szafy z wejściem dolnym za pomocą klucza, aż do połączenia z podłogą. Kółka nie mogą mieć kontaktu z podłogą. Skorzystaj z poziomicy, aby zapewnić równe położenie szafy z wejściem dolnym.
  NOTYFIKACJA
  Ryzyko uszkodzenia sprzętu
  Nie należy przesuwać szafy po obniżeniu nóżek poziomujących.
  Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować uszkodzeniem sprzętu.
 5. Przygotuj szafę na poprowadzenie kabli zasilających i sygnałowych:
  1. Usuń środkową przednią płytę, dolną przednią płytę i trójkątne osłony z szafy z dolnym wejściem.
  2. Zdemontuj płyty montażowe kabli sygnałowych i płytę montażową kabli zasilających.
  3. Zdemontuj dwa kółka z płyty montażowej kabli zasilających.
  4. Wywierć/wytnij dziury na kable/przepusty kablowe w płytach montażowych. Zamontuj kable/przepusty kablowe (poza zestawem), jeśli to wymagane.
  5. Ponownie zamontuj płyty montażowe. Zachowaj trójkątne osłony, dolną przednią płytę i środkową przednią płytę do końcowego montażu.
 6. Wsuń zasilacz UPS na miejsce obok szafy z dolnym wejściem. Wyrównaj ją z zestawem przeciwwstrząsowym, jeśli jest obecny.
 7. Opuść przednie i tylne nóżki poziomujące UPS za pomocą klucza, aż do połączenia z podłogą. Kółka nie mogą mieć kontaktu z podłogą. Skorzystaj z poziomicy, aby zapewnić równe położenie zasilacza UPS.
  NOTYFIKACJA
  Ryzyko uszkodzenia sprzętu
  Nie należy przesuwać szafy po obniżeniu nóżek poziomujących.
  Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować uszkodzeniem sprzętu.
 8. Połącz szafę z wejściem dolnym i przednią część zasilacza UPS za pomocą śrub, jak pokazano na ilustracji, i zamontuj górny wspornik. Górny wspornik został wcześniej zdemontowany z górnej części szafy z wejściem dolnym.
 9. Wykręć dwie specjalne śruby z miedzianego szynoprzewodu na zasilaczu UPS.

  Widok zasilacza UPS z przodu

 10. Przykręć dwie śruby z zestawu 0H-1818, aby ponownie przymocować miedziany szynoprzewód do półki.
 11. Przykręć dwie specjalne śruby do połączenia z tyłu między szafą z wejściem dolnym a zasilaczem UPS, jak pokazano na ilustracji.

  Widok szafy z wejściem dolnym i zasilacza UPS od przodu

 12. Poprowadź kable sygnałowe przez szafę z wejściem dolnym i do zasilacza UPS. Poprowadź je jak na ilustracji, aby rozdzielić kable Class 2/SELV od kabli non-Class 2/non-SELV. Rozdzielnik w kanale kablowym zasilacza UPS oddziela od siebie kable.
 13. Poprowadź kable wejścia, kable obejścia i kable PE/ przewód uziemienia wyposażenia (EGC) w górę przez prawą połowę szafy z wejściem dolnym do zasilacza UPS, jak pokazano na ilustracji.
 14. Poprowadź kable baterii, kable neutralne i kable wyjścia w górę przez lewą połowę szafy z wejściem dolnym do zasilacza UPS, jak pokazano na ilustracji.
 15. Ponownie zamontuj trójkątne osłony, dolną przednią płytę i środkową przednią płytę na szafie z wejściem dolnym.
 16. Przy montażu z zestawem przeciwwstrząsowym: Zamontuj przedni przeciwwstrząsowy wspornik kotwiący na zasilaczu UPS i szafie z wejściem dolnym, a przednie wsporniki przeciwwstrząsowe przymocuj do podłogi. Należy użyć sprzętu odpowiedniego dla typu podłogi – średnica otworu przedniego wspornika przeciwwstrząsowego to ø14 mm. Minimalne wymagania to sprzęt M12 o klasie wytrzymałości 8.8.

  Widok zasilacza UPS z przodu

 17. Postępuj zgodnie z instrukcją montażu zasilacza UPS, aby podłączyć kable zasilające.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?