990-91460B-025

Instalacja szafy z dolnym wejściem z zasilaczem Easy UPS 3L

NIEBEZPIECZEŃSTWO
ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Nie wierć ani nie wycinaj dziur po zainstalowaniu płyt montażowych i nie wierć ani nie wycinaj dziur w pobliżu szafy.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
 1. Umieść zasilacz UPS w docelowej lokalizacji za pomocą wózka widłowego.
 2. Zdemontuj prawy panel boczny i trzy tylne płyty z zasilacza UPS. Zdemontuj lewy boczny panel szafy z wejściem dolnym.

  Zasilacz UPS i szafa z wejściem dolnym

 3. Wsuń szafę z wejściem dolnym na końcowe położenie w prawej części zasilacza UPS.
 4. Opuść przednie i tylne nóżki poziomujące szafy z wejściem dolnym za pomocą klucza, aż do połączenia z podłogą. Kółka nie mogą mieć kontaktu z podłogą. Skorzystaj z poziomicy, aby zapewnić równe położenie szafy z wejściem dolnym.
  NOTYFIKACJA
  Ryzyko uszkodzenia sprzętu
  Nie należy przesuwać szafy po obniżeniu nóżek poziomujących.
  Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować uszkodzeniem sprzętu.
 5. Zdemontuj wsporniki (A) z szafy z wejściem dolnym i odłóż wsporniki (A). Zdemontuj wsporniki kabli (B) i ponownie zamontuj wsporniki kabli (B) w nowym położeniu.
 6. Przygotuj szafę na poprowadzenie kabli zasilających i sygnałowych:
  1. Usuń środkową przednią płytę, dolną przednią płytę i trójkątne osłony z szafy z dolnym wejściem.
  2. Zdemontuj płyty montażowe kabli sygnałowych i płytę montażową kabli zasilających.
  3. Zdemontuj dwa kółka z płyty montażowej kabli zasilających.
  4. Wywierć/wytnij dziury na kable/przepusty kablowe w płytach montażowych. Zamontuj kable/przepusty kablowe (poza zestawem), jeśli to wymagane.
  5. Ponownie zamontuj płyty montażowe. Zachowaj trójkątne osłony, dolną przednią płytę i środkową przednią płytę do końcowego montażu.
 7. Zdemontuj tylną płytę z szafy z wejściem dolnym.
 8. Połącz szafę z wejściem dolnym i przednią oraz tylną część zasilacza UPS za pomocą śrub i dostarczonych specjalnych nakrętek, jak pokazano na ilustracji.
 9. Zdejmij wsporniki transportowe z szafy z wejściem dolnym po zakończeniu połączenia.
 10. Ponownie zamontuj tylne płyty na zasilaczu UPS i szafie z wejściem dolnym. Zamontuj panel boczny po prawej stronie szafy z wejściem dolnym. Panel boczny zdjęto z lewej strony szafy z wejściem dolnym w kroku 2.
 11. Poprowadź kable sygnałowe przez szafę z wejściem dolnym i do zasilacza UPS. Poprowadź je jak na ilustracji, aby rozdzielić kable Class 2/SELV od kabli non-Class 2/non-SELV.
 12. Poprowadź kable wejścia, kable baterii, kable neutralne i kable PE w górę przez prawą połowę szafy z wejściem dolnym do zasilacza UPS, jak pokazano na ilustracji. Należy stosować miękkie, miedziane kable zasilające.
 13. Poprowadź kable obejścia i kable wyjścia w górę przez lewą połowę szafy z wejściem dolnym do zasilacza UPS, jak pokazano na ilustracji. Należy stosować miękkie, miedziane kable zasilające.
 14. Ponownie zamontuj trójkątne osłony, dolną przednią płytę i środkową przednią płytę na szafie z wejściem dolnym.
 15. Postępuj zgodnie z instrukcją montażu zasilacza UPS, aby podłączyć kable zasilające.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?