990-91379C-004

Konfigurer UPS-indgangen

BEMÆRK: Denne konfiguration er obligatorisk af hensyn til korrekt UPS-drift.
 1. Tryk på Konfiguration > UPS .
  1. Indstil Konfigurer forsyningskilder til Én forsyningskilde eller To forsyningskilder.
  2. Vælg Auto-start af vekselretter, hvis du vil aktivere denne funktion. Når Auto-start af vekselretter er aktiveret, starter vekselretteren automatisk, når indgangsspændingen vender tilbage efter nedlukning pga. afladt batteri.
   BEMÆRK: Auto-start af vekselretter er ikke tilladt i et parallelsystem.
   FARE
   Fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
   Udfør altid korrekt låsning/afmærkning, før du begynder at arbejde på UPS'en. En UPS med autostart aktiveret genstarter automatisk, når hovedforsyningen vender tilbage.
   Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
  3. Angiv Transformer til stede til Ingen transformer til stede, Indgangstransformer, Udgangstransformer eller Indgangs- og udgangstransformere.
  4. Angiv Strømmodulredundans til N+0 eller N+1.
 2. Tryk på OK for at gemme indstillingerne.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?