990-91379C-004

Konfigurer udgangsrelæer

 1. Tryk på Konfiguration > Kontakter og relæer , og vælg så det udgangsrelæ, du vil konfigurere.
 2. Indstil Forsinkelse (sek.).
 3. Vælg for at aktivere Tilsluttet kontroltilstand (slået fra som standard).

  Når Tilsluttet kontroltilstand er slået til, er udgangsrelæet aktiveret, og det deaktiveres, når hændelserne, der er tildelt udgangsrelæet, opstår (normalt aktiveret).

  Når Tilsluttet kontroltilstand er slået fra, er udgangsrelæet deaktiveret og det aktiveres, når hændelserne, der er tildelt udgangsrelæet, opstår (normalt deaktiveret).

  Tilsluttet kontroltilstand skal være individuelt slået til for hvert udgangsrelæ og gør det muligt at registrere, om udgangsrelæet er ude af funktion:

  • Hvis strømforsyningen til udgangsrelæerne går tabt, vil de hændelser, der er tildelt til alle udgangsrelæerne, blive angivet som værende til stede.

  • Hvis et enkelt udgangsrelæ er ude af funktion, vil de hændelser, der er tildelt det enkelte udgangsrelæ, blive angivet som værende til stede.

 4. Vælg den eller de hændelser, du vil tildele udgangsrelæet. På hver side skal du trykke på OK for at gemme indstillingerne og trykke på pilesymbolet for at gå til næste side.
  BEMÆRK: Det er muligt at tildele flere funktioner til det samme udgangsrelæ.
  Generel UPS-alarm: Vises, når der er en UPS-alarm. UPS i vedligeholdelsestilstand: Vises, når enhedsudgangsafbryderen (UOB) er blevet åbnet, hvilket medfører, at UPS'en skifter til vedligeholdelsestilstand. UPS forsyner ikke lasten.
  Informativ UPS-alarm: Vises, når der er en UPS-informationsalarm. Ekstern fejl: Vises, når UPS'en registrerer en ekstern fejl.
  Advarende UPS-alarm: Vises, når der er en UPS-advarselsalarm. Blæser ude af funktion: Vises, når en eller flere blæsere er ude af funktion.
  Kritisk UPS-alarm: Vises, når der er en kritisk UPS-alarm. Lav batterispænding Vises, når batteriets spænding er under grænsen.
  Generel systemalarm: Vises, når der er en systemalarm. Batteriet virker ikke korrekt: Vises, når batterierne ikke fungerer korrekt.
  Informativ systemalarm: Vises, når der er en informationsalarm for systemet. Batteriet er frakoblet: Vises, når batterierne er blevet frakoblet, eller batteriafbryderen/-afbryderne er åben/åbne.
  Advarende systemalarm: Vises, når der er en advarselsalarm for systemet. Vekselretter overbelastet: Vises, når der er en overbelastningstilstand, mens UPS'en er i vekselretterdrift.
  Kritisk systemalarm: Vises, når der er en kritisk systemalarm. Udgang overbelastet: Vises, når der er en overbelastningstilstand, mens UPS'en er i vekselretterdrift eller bypassdrift.
  UPS i normal drift: Vises, når UPS-systemet er i normal drift. Indgang uden for tilladt afvigelse: Vises, når indgangen er uden for den tilladte tolerance.
  UPS i batteridrift: Vises, når UPS'en er i batteridrift. Bypass uden for tilladt afvigelse: Vises, når bypass er uden for den tilladte tolerance.
  UPS i statisk bypassdrift: Vises, når UPS'en er i tvungen statisk bypassdrift eller anmodet statisk bypassdrift. EPO/nødstop aktiv: Vises, når EPO er blevet aktiveret.
  UPS i vedligeholdelsesbypassdrift: Vises, når UPS'en er i intern vedligeholdelsesbypassdrift eller ekstern vedligeholdelsesbypassdrift.  
 5. Tryk på OK for at gemme indstillingerne.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?