990-91379A-004

Status-LED-visning for hver UPS-driftstilstand

Hvis displayet er ude af funktion, kan du se UPS-driftstilstanden via status-LEDerne bag frontpanelet.

  • En grøn LED betyder, at funktionen er aktiv.

  • En slukket LED betyder, at funktionen er inaktiv.

  • En rød LED betyder, at funktionen er ude af funktion eller er i alarmtilstand.

Normal drift
Batteridrift (i system med to forsyningskilder med bypass tilgængelig)
Batteridrift (i system med en forsyningskilde eller system med to forsyningskilder med bypass ikke tilgængelig)
Anmodet statisk bypass
Tvungen statisk bypass
ECO-tilstand
ECOnversion-tilstand
Fra-tilstand
Statisk bypass-standbydrift
QR code for this page

Var dette nyttigt?