990-5914B-031

Förbered batteribrytarlådan för kablar

FARA
Risk för elektrisk stöt, explosion eller ljusbåge
Borra eller stansa inte hål för kablar eller hylsor med genomföringsplattorna installerade, och borra eller stansa inte hål i närheten av UPS:en.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
 1. Ta bort genomföringsplattorna:
  • För kabelingång underifrån: Ta bort genomföringsplattan i botten.
  • För kabelingång ovanifrån – endast tillgänglig för 20–80 kW batteribrytarlåda: Ta bort genomföringsplattan på ovansidan.

  20–80 kW batteribrytarlåda med kabelingång ovanifrån

  20–80 kW batteribrytarlåda med kabelingång underifrån

  100–200 kW batteribrytarlåda med kabelingång underifrån

   
 2. Borra eller stansa hål för kablar eller hylsor i genomföringsplattan/genomföringsplattorna.
 3. Montera hylsorna (om tillämpligt) och sätt tillbaka genomföringsplattan/genomföringsplattorna.
  FARA
  risk för elektrisk stöt, explosion eller ljusbåge
  Se till att det inte finns några vassa kanter som kan skada kablarna.
  Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.

  20–80 kW batteribrytarlåda med kabelingång ovanifrån

  20–80 kW batteribrytarlåda med kabelingång underifrån

  100–200 kW batteribrytarlåda med kabelingång underifrån

   
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?