990-5913E-023

Fest oversatte sikkerhetsetiketter på produktet

Sikkerhetsetikettene på produktene er på engelsk og fransk. Ark med oversatte sikkerhetsetiketter leveres med produktet.
  1. Finn arkene med oversatte sikkerhetsetiketter som følger med produktet.
  2. Sjekk hvilke 885-XXX-numre som finnes på arket med oversatte sikkerhetsetiketter.
  3. Finn sikkerhetsetikettene på produktet, som samsvarer med de oversatte sikkerhetsetikettene på arket – se etter numre i formatet 885-XXX.
  4. Plasser en sikkerhetsetikett på ønsket språk over den eksisterende franske sikkerhetsetiketten på produktet.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?