990-5913E-023

Endelig installasjon

  1. Installer de medfølgende sparkeplatene foran, bak og på sidene av det klassiske batterikabinettet.
    MERK: Du må bare fjerne sparkeplatene når du følger prosedyren for avvikling eller flytting av det klassiske batterikabinettet. Se Avvikle eller flytt det klassiske batterikabinettet til et nytt sted for mer informasjon.
  2. Lukk døren(e). På GVSCBC10A2 og GVSCBC10B2 monterer du to skruer for å lukke venstre dør.

    GVSCBC10A2, GVSCBC10B2

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?