990-91260A-022

Overzicht van parallel systeem

UIB Eenheidingangsschakelaar
SSIB Ingangsschakelaar van de statische schakelaar
IMB Interne onderhoudsschakelaar
UOB Eenheiduitgangsschakelaar
SIB Systeemisolatieschakelaar
BB Batterijschakelaar in UPS voor interne batterijen
MBB Externe onderhoudsbypass-schakelaar

Parallelle systemen met individuele eenheidingangsschakelaar (UIB) en ingangsschakelaar voor statische schakelaar (SSIB)

Galaxy VS kan maximaal 3 UPS-eenheden in parallel voor capaciteit ondersteunen en tot 3+1 UPS-eenheden in parallel voor redundantie met individuele eenheidingangsschakelaar (UIB) en ingangsschakelaar voor statische schakelaar (SSIB).

OPMERKING: In parallelle systemen moet een externe onderhoudsbypass-schakelaar (MBB) aanwezig zijn en moet de interne onderhoudsschakelaar (IMB*) met een hangslot in de open stand worden vergrendeld.

Parallel systeem – Enkele voeding

Parallel systeem – Dubbele voeding

Parallelle systemen met gedeelde eenheidingangsschakelaar (UIB) en ingangsschakelaar voor statische schakelaar (SSIB)

Galaxy VS kan maximaal 3 UPS-eenheden in parallel voor capaciteit ondersteunen en tot 3+1 UPS-eenheden in parallel voor redundantie met gedeelde eenheidingangsschakelaar (UIB) en ingangsschakelaar voor statische schakelaar (SSIB).

OPMERKING: In parallelle systemen moet een externe onderhoudsbypass-schakelaar (MBB) aanwezig zijn en moet de interne onderhoudsschakelaar (IMB*) met een hangslot in de open stand worden vergrendeld.

Parallel systeem – Enkele voeding

Parallel systeem – Dubbele voeding

QR code for this page

Was dit nuttig?