990-91260D-022

Parallel systeem – overzicht

UIB Eenheidingangsschakelaar
SSIB Ingangsschakelaar statische schakelaar
IMB Interne onderhoudsschakelaar
UOB Eenheiduitgangsschakelaar
SIB Systeemisolatieschakelaar
BB Batterijschakelaar in UPS voor interne batterijen
MBB Externe onderhoudsbypass-schakelaar

Parallelle systemen met individuele eenheidingangsschakelaar (UIB) en ingangsschakelaar voor statische schakelaar (SSIB)

Galaxy VS kan tot 4 UPS-eenheden in parallel ondersteunen voor capaciteit en tot 3+1 UPS-eenheden in parallel voor redundantie met afzonderlijke eenheidingangsschakelaar (UIB) en ingangsschakelaar voor statische schakelaar (SSIB).

OPMERKING: In parallelle systemen moet een externe onderhoudsbypass-schakelaar (MBB) aanwezig zijn en moet de interne onderhoudsschakelaar (IMB)* met een hangslot in de open positie zijn vergrendeld.

Parallel systeem – enkele voeding

Parallel systeem – dubbele voeding

Parallelle systemen met gedeelde eenheidingangsschakelaar (UIB) en ingangsschakelaar voor statische schakelaar (SSIB)

Galaxy VS kan tot 4 UPS-eenheden ondersteunen in parallel voor capaciteit en tot 3+1 UPS-eenheden in parallel voor redundantie met gedeelde eenheidingangsschakelaar (UIB) en ingangsschakelaar voor statische schakelaar (SSIB).

OPMERKING: In parallelle systemen moet een externe onderhoudsbypass-schakelaar (MBB) aanwezig zijn en moet de interne onderhoudsschakelaar (IMB)* met een hangslot in de open positie zijn vergrendeld.

Parallel systeem – enkele voeding

Parallel systeem – dubbele voeding

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?