990-91261E-023

Avstand

MERK: Avstandsmålene er kun publisert for luftstrømstilgang. Se lokale sikkerhetskoder og standarder for andre krav som gjelder lokalområdet.
MERK: Nødvendig minimumavstand på baksiden er 150 mm.

UPS sett forfra

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?