990-91261C-023

Kople til strømkablene fra et tilstøtende modulært batterikabinett

MERK: PE-kabelen (0W49449), DC kablene (0W49426) og de nødvendige boltene og mutrene for å kople til kablene leveres med det modulære batterikabinettet.
 1. Sett batteribryteren (BB) i åpen posisjon (AV) og kople fra batteriterminalene fra forsiden av batterimodulene i det modulære batterikabinettet eller de modulære batterikabinettene.
 2. Fjern frontplaten på UPSen.

  UPS vist forfra

 3. Kople PE-kabelen (0W49449) til PE-samleskinnen i UPSen.
 4. Kople likestrømkablene (0W49426) til DC samleskinnen i UPSen.
 5. Før PE-kabelen og DC kablene fra baksiden av UPSen mot forsiden og opp i gapet mellom modulært batterikabinett 1 og UPSen.

  UPS sett bakfra

 6. Før PE-kabelen og DC kablene inn i modulært batterikabinett 1, og kople til PE-kabelen og DC kablene i modulært batterikabinett 1.

  Tilstøtende modulært batterikabinett 1 og UPSen vist forfra

 7. Sett frontplaten på igjen.
QR code for this page

Var dette til hjelp?