990-91261E-023

Samsvar

Sikkerhet IEC 62040-1: 2017, utgave 2.0, avbruddsfri strømforsyning (UPS) – del 1: Sikkerhetskrav
UL 1778 femte utgave
EMC/EMI/RFI IEC 62040-2: 2016, 3. utgave, Avbruddsfrie strømsystemer (UPS) – Del 2: Elektromagnetiske kompatibilitetskrav (EMC) C2
FCC Del 15 underdel B, Klasse A
IEEE C62.41-1991 Plasseringskategori B2, IEEE-anbefalt praksis ved overspenningsvolum i lavspennings AC-kretser
Transport IEC 60721-4-2 Nivå 2M1
Seismisk ICC-ES AC 156 (2015): Forhåndsgodkjent av OHSPD; Sds = 1,33 g for z/h = 1 og Sds = 1,63 g for z/h = 0; Ip = 1,5
Jordingssystem TN-C, TN-S, TT, IT
Overspenningskategori Denne UPSen er i samsvar med OVCII.
Hvis UPSen er installert i et miljø med en OVC-klassifisering som er høyere enn II, må det installeres et overspenningsvern (SPD) oppstrøms fra UPSen for å redusere overspenningskategorien til OVCII.
Beskyttelsesklasse I
Forurensningsgrad 2

Ytelse

Ytelse i henhold til: IEC 62040-3: 2021, 3. utgave, Avbruddsfrie strømsystemer (UPS) – Del 3: Metode for angivelse av ytelses- og testkrav.

Klassifisering av utgangsytelse (i henhold til IEC 62040-3, punkt 5.3.4): VFI-SS-11

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?