990-91263A-023

Klargjøre for installasjon

  1. Fjern frontpanelet.
  2. Fjern den øvre platen.
  3. Fjern den gjennomsiktige platen.
  4. Fjern toppdekselet.
  5. Fjern sidepaneler som vil være tilstøtende til et annet modulært batterikabinett eller en tilstøtende UPS.
  6. Fjern dekselet fra kort 640-7552.
  7. Fjern batteridekselet.
QR code for this page

Var dette til hjelp?