990-91263A-023

Installasjonsprosedyre for fjernoppstilt installasjon

Modulære batterikabinetter og fjernoppstilt UPS klassifisert for maksimalt 50 kW

Modulære batterikabinetter og fjernoppstilt UPS klassifisert over 50 kW

MERK: Avstanden mellom et modulært batterikabinett og UPSen må ikke være mer enn 100 m. Ta kontakt med Schneider Electric for installasjoner med lengre avstand.
  1. Følg brukerveiledningen for UPSen for å klargjøre UPSen for installasjon.
  2. Klargjøre for installasjon.
  3. Montere kabelføringsboksen på det modulære batterikabinettet.
  4. Klargjøre modulært batterikabinett 1 for signalkabler.
  5. Alternativ: Installere seismisk forankring (valgfritt).
  6. Kople sammen de modulære batterikabinettene.
  7. Gjør ett av følgende:
  8. Kople til signalkabler.
  9. Fest oversatte sikkerhetsetiketter på produktet.
  10. Endelig installasjon.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?