990-91263-023

Installasjonsprosedyre

Modulære batterikabinetter og tilstøtende UPS klassifisert for maksimalt 50 kW

Modulære batterikabinetter og ekstern UPS klassifisert for maksimalt 50 kW

Modulære batterikabinetter og tilstøtende UPS klassifisert over 50 kW

Modulære batterikabinetter og ekstern UPS klassifisert over 50 kW

MERK: Avstanden mellom et modulært batterikabinett og UPSen må ikke være mer enn 100 m. Ta kontakt med Schneider Electric for installasjoner med lengre avstand.
 1. Følg brukerveiledningen for UPSen for å klargjøre UPSen for installasjon.
 2. Klargjøre for installasjon.
 3. For ekstern installasjon:
  1. Montere kabelføringsboksen på det modulære batterikabinettet, og
  2. Klargjøre modulært batterikabinett 1 for signalkabler.
 4. Alternativ: Installere seismisk forankring (valgfritt).
 5. For tilstøtende installasjon: Gjør ett av følgende:
 6. Kople sammen de modulære batterikabinettene.
 7. Gjør ett av følgende:
 8. Kople til signalkabler.
 9. Fest oversatte sikkerhetsetiketter på produktet.
 10. Endelig installasjon.
QR code for this page

Var dette til hjelp?