990-91263-023

Kople sammen modulært batterikabinett 1 og tilstøtende UPS for eksterne batterier

 1. Skyv UPSen på plass.
 2. Monter de tre sammenkoplingsbeslagene på modulært batterikabinett 1.

  Modulært batterikabinett 1 sett bakfra

 3. Fest DC kablene og PE-kabelen fra det valgfrie settet, GVSOPT030, på høyre side av modulært batterikabinett 1 med de medfølgende kabelstripsene. Plasser kabelendene midlertidig i den øvre og nedre hyllen i modulært batterikabinett 1, slik at kablene ikke blir skadet under sammenkoplingen med UPSen. Kabeltilkoplinger er beskrevet i Kople til strømkabler for en UPS klassifisert for maksimalt 50 kW eller Kople til strømkabler for en UPS klassifisert over 50 kW.

  Tilstøtende UPS for eksterne batterier klassifisert for maksimalt 50 kW

  Tilstøtende UPS for eksterne batterier klassifisert for over 50 kW

 4. Innrett modulært batterikabinett 1 etter UPSen. Skyv inn modulært batterikabinett 1 til hullene til de fremre sammenkoplingsskruene er innrettet etter hullene i UPSen. Sammenkoplingsklemmene vil kople til UPSen når de er i riktig posisjon.
 5. Monter de tre sammenkoplingsskruene mellom modulært batterikabinett 1 og UPSen.
 6. Skyv dekselet ned mellom modulært batterikabinett 1 og UPSen

  Modulært batterikabinett 1 og UPSen for eksterne batterier

QR code for this page

Var dette til hjelp?