990-91263A-023

Installere seismisk forankring (valgfritt)

  1. Monter bakre forankring(er) på gulvet. Bruk egnet maskinvare for gulvtypen – hulldiameteren i den bakre forankring er ø14 mm. Bruk den bakre sammenkoplingsplaten med flere modulære batterikabinett og/eller en tilstøtende UPS.
  2. Monter det bakre forankringsbeslaget på de modulære batterikabinettene med de medfølgende M8-boltene.

    Modulært batterikabinett sett bakfra

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?