990-6392A-004

Specifikationer for Easy UPS 3M

I Easy UPS 3M-systemer kan E3MBP60K400H bruges som et enkelt vedligeholdelsesbypasspanel eller som et parallelt vedligeholdelsesbypasspanel.

Oversigt over Easy UPS 3M-system med parallelt vedligeholdelsesbypasspanel

UIB Enhedsindgangsafbryder
SSIB Indgangsafbryder til statisk switch
UOB Enhedsudgangsafbryder
MBB Vedligeholdelsesbypassafbryder i UPS
SIB Systemisoleringsafbryder
Ekst. MBB Ekstern vedligeholdelsesbypassafbryder
BEMÆRK: I parallelsystemer med en ekstern vedligeholdelsesbypassafbryder (Ext. MBB) skal vedligeholdelsesbypassafbryderne (MBB) i UPS'erne aflåses i åben position.

Systemer med én forsyningskilde

Systemer med to forsyningskilder

Anbefalede kabelstørrelser for 400 V

FARE
fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Al ledningsinstallation skal overholde gældende regler for elinstallationer. Den maksimalt tilladte kabelstørrelse er 240 mm².
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.

I denne manual er kabelstørrelser baseret på tabel B.52.5 i IEC 60364-5-52 med følgende angivelser:

  • 90 °C strømledere

  • Omgivelsestemperatur på 30 °C

  • Brug af kobberstrømledere

  • Installationsmetode C

PE-størrelse er baseret på tabel 54.2 i IEC 60364-4-54.

Hvis omgivelsestemperaturen er over 30 °C, skal der anvendes større strømledere i overensstemmelse med IEC's korrektionsfaktorer.

BEMÆRK: Der findes oplysninger om størrelsen på UPS-indgangskabler i UPS-installationsmanualen.
    3+0 parallelt system for kapacitet 2+0 parallelt system for kapacitet
2+1 parallelt system for redundans
1+0 enkelt system
1+1 parallelt system for redundans
UPS-klassifikation   Pr. fase (mm²) Neutral (mm2) PE (mm²) Pr. fase (mm²) Neutral (mm2) PE (mm²) Pr. fase (mm²) Neutral (mm2) PE (mm²)
60 kVA UPS-udgang 25 2x25 16 25 2x25 16 25 2x25 16
Indgang (én forsyningskilde)/
bypass (to forsyningskilder)
2x70 4x70 70 95 2x95 50 25 2x25 16
Last 2x70 4x70 70 95 2x95 50 25 2x25 16
80 kVA UPS-udgang 50 2x50 25 50 2x50 25 50 2x50 25
Indgang (én forsyningskilde)/
bypass (to forsyningskilder)
2x95 4x95 95 120 2x120 70 50 2x50 25
Last 2x95 4x95 95 120 2x120 70 50 2x50 25
100 kVA UPS-udgang 70 2x70 35 70 2x70 35 70 2x70 35
Indgang (én forsyningskilde)/
bypass (to forsyningskilder)
4x50 4x95 120 2x70 4x70 70 70 2x70 35
Last 4x50 4x95 120 2x70 2x150 /
4x70
70 70 2x70 35
120 kVA UPS-udgang 95 2x70 50 95 2x70 50 95 2x70 50
Indgang (én forsyningskilde)/
bypass (to forsyningskilder)
4x70 4x95 150 2x95 4x70 95 95 120 / 2x70 50
Last 4x70 4x95 150 2x95 2x150 /
4x70
95 95 120 / 2x70 50
160 kVA UPS-udgang 120 120 70 120 120 70
Indgang (én forsyningskilde)/
bypass (to forsyningskilder)
4x50 4x70 120 120 120 70
Last 2x120 /
4x50
2x150 /
4x70
120 120 120 70
200 kVA UPS-udgang 2x70 2x70 70 2x70 2x70 70
Indgang (én forsyningskilde)/
bypass (to forsyningskilder)
4x70 4x70 185 150 / 2x70 150 /  2x70 70
Last 2x185 /
4x70
2x185 /
4x70
185 150 / 2x70  150 / 2x70 70

Anbefalede kabelstørrelser for 208 V

FARE
fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Al ledningsinstallation skal overholde gældende regler for elinstallationer. Den maksimalt tilladte kabelstørrelse er 240 mm².
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.

I denne manual er kabelstørrelser baseret på tabel B.52.5 i IEC 60364-5-52 med følgende angivelser:

  • 90 °C strømledere

  • Omgivelsestemperatur på 30 °C

  • Brug af kobberstrømledere

  • Installationsmetode C

PE-størrelse er baseret på tabel 54.2 i IEC 60364-4-54.

Hvis omgivelsestemperaturen er over 30 °C, skal der anvendes større strømledere i overensstemmelse med IEC's korrektionsfaktorer.

BEMÆRK: Der findes oplysninger om størrelsen på UPS-indgangskabler i UPS-installationsmanualen.
    3+0 parallelt system for kapacitet 2+0 parallelt system for kapacitet
2+1 parallelt system for redundans
1+0 enkelt system
1+1 parallelt system for redundans
UPS-klassifikation   Pr. fase (mm²) Neutral (mm2) PE (mm²) Pr. fase (mm²) Neutral (mm2) PE (mm²) Pr. fase (mm²) Neutral (mm2) PE (mm²)
50 kVA UPS-udgang 70 2x70 35 70 2x70 35 70 2x70 35
Indgang (én forsyningskilde)/
bypass (to forsyningskilder)
4x50 4x95 120 2x70 4x70 70 70 2x70 35
Last 4x50 4x95 120 2x70 2x150 /
4x70
70 70 2x70 35
60 kVA UPS-udgang 95 2x70 50 95 2x70 50 95 2x70 50
Indgang (én forsyningskilde)/
bypass (to forsyningskilder)
4x70 4x95 150 2x95 4x70 95 95 120 / 2x70 50
Last 4x70 4x95 150 2x95 2x150 /
4x70
95 95 120 / 2x70 50
80 kVA UPS-udgang 120 120 70 120 120 70
Indgang (én forsyningskilde)/
bypass (to forsyningskilder)
4x50 4x70 120 120 120 70
Last 2x120 /
4x50
2x150 /
4x70
120 120 120 70
100 kVA UPS-udgang 2x70 2x70 70 2x70 2x70 70
Indgang (én forsyningskilde)/
bypass (to forsyningskilder)
4x70 4x70 185 150 / 2x70 150 /  2x70 70
Last 2x185 /
4x70
2x185 /
4x70
185 150 / 2x70  150 / 2x70 70

Anbefalet indgangsbeskyttelse for 400 V

BEMÆRK: Ved lokale direktiver, som kræver 4-polede afbrydere: Hvis nullederen forventes at bære en høj strøm, skal afbryderen være klassificeret i henhold til den forventede neutrale strøm pga. linje-neutral, ikke-lineær last.
  3+0 parallelt system for kapacitet 2+0 parallelt system for kapacitet
2+1 parallelt system for redundans
1+0 enkelt system
1+1 parallelt system for redundans
UPS-klassifikation Afbrydertype Io Ir Isd Afbrydertype Io Ir Isd Afbrydertype Io Ir Isd
60 kVA NSX400N mic2.3 (LV432693) 320 320 1,5-10 NSX250N mic2.2 (LV431870) 200 200 1,5-10 NSX100N TM100D (LV429840)  – 100  –
80 kVA NSX400N mic2.3 (LV432693) 400 400 1,5-10 NSX400N mic2.3 (LV432693) 280 280 1,5-10 NSX160N TM160D (LV430840)  – 144  –
100 kVA NSX630N mic2.3 (LV432893) 500 500 1,5-10 NSX400N mic2.3 (LV432693) 320 320 1,5-10 NSX160N TM160D (LV430840)  – 160  –
120 kVA NSX630N mic2.3 (LV432893) 570 570 1,5-10 NSX400N mic2.3 (LV432693) 400 400 1,5-10 NSX250N mic2.2 (LV431870) 250 250  1,5-10
160 kVA NSX630N mic2.3 (LV432893) 500 500 1,5-10 NSX400N mic2.3 (LV432693) 320 320  1,5-10
200 kVA NSX630N mic2.3 (LV432893) 630 630 1,5-10 NSX400N mic2.3 (LV432693) 400 400  1,5-10

Anbefalet indgangsbeskyttelse for 208 V

BEMÆRK: Ved lokale direktiver, som kræver 4-polede afbrydere: Hvis nullederen forventes at bære en høj strøm, skal afbryderen være klassificeret i henhold til den forventede neutrale strøm pga. linje-neutral, ikke-lineær last.
  3+0 parallelt system for kapacitet 2+0 parallelt system for kapacitet
2+1 parallelt system for redundans
1+0 enkelt system
1+1 parallelt system for redundans
UPS-klassifikation Afbrydertype Io Ir Isd Afbrydertype Io Ir Isd Afbrydertype Io Ir Isd
50 kVA NSX630N mic2.3 (LV432893) 500 500 1.5-10 NSX400N mic2.3 (LV432693) 320 320 1.5-10 NSX160N TM160D (LV430840)  – 160  –
60 kVA NSX630N mic2.3 (LV432893) 570 570 1.5-10 NSX400N mic2.3 (LV432693) 400 400 1.5-10 NSX250N mic2.2 (LV431870) 250 250  1.5-10
80 kVA NSX630N mic2.3 (LV432893) 500 500 1.5-10 NSX400N mic2.3 (LV432693) 320 320  1.5-10
100 kVA NSX630N mic2.3 (LV432893) 630 630 1.5-10 NSX400N mic2.3 (LV432693) 400 400  1.5-10
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?