990-5996B-004

Anbefalede kabelstørrelser

FARE
fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Al kabelføring skal overholde gældende regler for elinstallationer.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
BEMÆRK: Overstrømsbeskyttelse skal leveres af andre.

I denne manual er kabelstørrelser baseret på tabel B.52.5 i IEC 60364-5-52 med følgende angivelser:

  • 90 °C strømledere

  • Omgivelsestemperatur på 30 °C

  • Brug af kobberstrømledere

  • Installationsmetode C

Hvis omgivelsestemperaturen er over 30 °C, skal der vælges større strømledere i overensstemmelse med IEC's korrektionsfaktorer.

Kabelstørrelse for kabler mellem UPS og batteriafbryder

Batteriafbryderbokse Tilslutning Easy UPS 3M Easy UPS 3L
60 kVA 80 kVA 100 kVA 120 kVA 160 kVA 200 kVA 500 kVA 600 kVA
1xE3MBBB60K80H DC+, N, DC- (mm²) 50 70
PE (mm²) 25 35
2xE3MBBB60K80H DC+, N, DC- (mm²) 50 50 50 50 70
PE (mm²) 25 25 25 25 35
1xE3MBBB100K200H DC+, N, DC- (mm²) 2x70 2x70 2x95 2x120
PE (mm²) 70 70 95 120
2xE3MBBB100K200H DC+, N, DC- (mm²) 150 150 150 2x120 2x120
PE (mm²) 95 95 95 120 120
3xE3MBBB100K200H DC+, N, DC- (mm²) 2x120 2x120
PE (mm²) 120 120

Kabelstørrelse pr. streng for kabler mellem batteriafbryder og batteribank

    Easy UPS 3M Easy UPS 3L*
Antal batteristrenge Tilslutning 60 kVA 80 kVA 100 kVA 120 kVA 160 kVA 200 kVA 500 kVA 600 kVA
1 batteristreng Batt+, N, Batt- (mm²) 50 70 2x70 2x70 2x95 2x120 2x120 2x120
PE (mm²) 25 35 70 70 95 120 120 120
2 batteristrenge Batt+, N, Batt- (mm²) 25 35 70 70 95 120 120 120
PE (mm²) 16 16 35 35 50 70 70 70
3 batteristrenge Batt+, N, Batt- (mm²) 16 16 50 50 50 70 70 70
PE (mm²) 16 16 25 25 25 35 35 35
4 batteristrenge Batt+, N, Batt- (mm²) 16 16 35 35 35 50 50 50
PE (mm²) 16 16 16 16 16 25 25 25
QR code for this page

Var dette nyttigt?