990-5992F-025

Styki wejściowe i przekaźniki wyjściowe

NOTYFIKACJA
ryzyko uszkodzenia sprzętu
Napęd styków wyłącznika akumulatora J6–1 i J6–2 może zapewnić maksymalnie napięcie +24 VDC 400 mA do cewki wyzwalającej niskiego napięcia lub cewki wyzwalacza zwarciowego. Przekroczenie tej wartości może spowodować uszkodzenie zasilacza UPS.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować uszkodzeniem sprzętu.
Zacisk Funkcja  
BAT_T–1 Styk wejściowy do czujnika temperatury baterii  
BAT_T–2 Powierzchnia sygnału  
J5–1 Styk pomocniczy do wyłącznika baterii
J5–2 Powierzchnia sygnału
J6–1 Normalnie zamknięty styk wyjściowy do wyzwalacza wyłącznika baterii
J6–2 Normalnie otwarty styk wyjściowy do wyzwalacza wyłącznika baterii
J6–4 Powierzchnia sygnału
J7–1 Złącze 1 przekaźnika wyjścia 1 (domyślnie jako normalnie zamknięte (NC))
J7–2 Złącze 1 przekaźnika wyjścia 2 (domyślnie jako normalnie zamknięte (NC))
J7–3 Złącze 2 przekaźnika wyjścia 1 (domyślnie jako normalnie zamknięte (NC))
J7–4 Złącze 2 przekaźnika wyjścia 2 (domyślnie jako normalnie zamknięte (NC))
J8–1 Styk pomocniczy do zewnętrznego wyłącznika obejścia serwisowego
J8–2 Powierzchnia sygnału
J9–1 Normalnie otwarty styk EPO

Konfiguracja NO (normalnie otwarty)

Konfiguracja NO (normalnie otwarty)

J9–2 Powierzchnia sygnału
J9–3 Normalnie otwarty styk EPO
J9–4 Powierzchnia sygnału

Konfigurowalne styki wejściowe

Cztery konfigurowalne styki wejściowe można skonfigurować z poziomu wyświetlacza, korzystając z następujących funkcji:

 • Wyłącz

 • INV ON (FAL. WŁ.)

 • INV OFF (FAL. WYŁ.)

 • Alarm baterii

 • Włącz generator

 • Alarm niestandardowy 3

 • Alarm niestandardowy 4

 • Wyłącz tryb EKO

Konfigurowalne przekaźniki wyjściowe

Cztery konfigurowalne styki wyjściowe można skonfigurować z poziomu wyświetlacza, korzystając z następujących funkcji:

 • Wyłącz

 • Alarm zbiorczy

 • Normalny tryb pracy

 • Praca bateryjna

 • Praca w trybie obejścia statycznego

 • Przeciążenie wyjścia UPS

 • Wentylator nie działa

 • Alarm baterii

 • Bateria rozłączona

 • Niskie napięcie baterii

 • Wejście poza zakresem

 • Obejście poza zakresem

 • Układ EPO aktywny

 • Tryb serwisowy

 • Brak równoległego

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?