990-5992F-025

Dane techniczne

Specyfikacja systemów 400 V

Dane techniczne wejścia

  60 kVA 80 kVA 100 kVA
Napięcie (V) 380 400 415 380 400 415 380 400 415
Połączenia L1, L2, L3, N, PE
Zakres napięcia wejściowego (V) 342–477 przy pełnym obciążeniu*
Zakres częstotliwości (Hz) 40–70
Znamionowy prąd wejściowy (A) 96 91 88 128 122 117 160 152 146
Maksymalny prąd wejściowy (A) 109 104 100 154 146 141 186 177 170
Limit prądu wejściowego (A) 155 206 258
Całkowite zniekształcenia harmoniczne (THDI) <3% dla obciążeń liniowych
Współczynnik mocy wejścia > 0,99
Maksymalna wartość znamionowa zwarcia Icc=10 kA
Ochrona Bezpiecznik
Czas wejścia 7 sekund

Dane techniczne obejścia

  60 kVA 80 kVA 100 kVA
Napięcie (V) 380 400 415 380 400 415 380 400 415
Połączenia L1, L2, L3, N, PE
Zdolność przeciążeniowa 110% przez 60 minut
130% przez 10 minut
130%–150% przez 1 minutę
Minimalne napięcie obejścia (V) 266 280 291 266 280 291 266 280 291
Maksymalne napięcie obejścia (V) 475 480 477 475 480 477 475 480 477
Częstotliwość (Hz) 50 lub 60

Zakres częstotliwości (%)

±1, ±2, ±4, ±5, ±10. Domyślnie wynosi ± 10 (do wyboru przez użytkownika).
Znamionowy prąd obejścia (A) 91 87 83 122 115 111 152 144 139
Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego Icw=10 kA

Dane techniczne wyjścia

  60 kVA 80 kVA 100 kVA
Napięcie (V) 380 400 415 380 400 415 380 400 415
Połączenia L1, L2, L3, N, PE
Zdolność przeciążeniowa * 110% przez 60 minut
125% przez 10 minut
150% przez 1 minutę
Regulacja napięcia wyjściowego ± 1%
Reakcja na obciążenie dynamiczne 20 milisekund
Współczynnik mocy wyjściowej 1,0
Znamionowy prąd wyjściowy (A) 91 87 83 122 115 111 152 144 139
Współczynnik zawartości harmonicznych (THDU) <2% przy symetrycznym obciążeniu liniowym 100%
<5% przy obciążeniu nieliniowym 100%
Częstotliwość wyjściowa (Hz) 50 lub 60
Szybkość synchronizacji (Hz/s) Programowalne: od 0,5 do 2,0. Domyślna wartość to 0,5
Klasyfikacja wydajności wyjściowej (zgodna z normą IEC/ EN62040-3) VFI-SS-111
Współczynnik mocy obciążenia od 0,5 pojemnościowego do 0,5 indukcyjnego bez pogorszenia parametrów urządzenia
Maksymalny wytrzymywany prąd zwarciowy na wyjściu 210 A/200 ms 330 A/200 ms 330 A/200 ms

Dane techniczne baterii

  60 kVA 80 kVA 100 kVA
Moc ładowarki w % mocy wyjściowej 1–20% 1–30% 1–24%
Maksymalna moc ładowarki (W) 12000 24000 24000
Napięcie znamionowe baterii (2x16–2x25 bloków*) (VDC) ± 192 do ± 300
Napięcie znamionowe ładowania zadanego (2x16–2x25 bloków*) (VDC) ± 215,5 do ± 337,5
Końcowe napięcie rozładowania (2x16–2x25 bloków) (VDC) ± 153,6 do ± 240
Prąd baterii przy pełnym obciążeniu i przy napięciu znamionowym baterii (2x18–2x25 bloków) (A) 147–105 196–140 245–175
Prąd baterii przy pełnym obciążeniu i przy napięciu minimalnym baterii (2x18–2x25 bloków) (A) 185–132 246–176 308–221
Kompensacja temperaturowa (na ogniwo) * Programowalna od 0–7 mV. Domyślna wartość to 0 mV
Prąd tętniący < 5% C10

Zalecana ochrona od strony sieci

UWAGA: W przypadku lokalnych nakazów wymagających 4-biegunowych wyłączników: Jeśli przewód neutralny ma przewodzić prąd o wysokim natężeniu, ze względu na nieliniowe obciążenie wyłącznik musi mieć moc znamionową zgodną z oczekiwanym prądem neutralnym.
  60 kW 80 kW 100 kW
  Wejście Obejście Wejście Obejście Wejście Obejście
Typ wyłącznika NSX160F 36kA AC 3P3D 125A TMD C16F3TM125 NSX100F 36kA AC 3P3D 100A TMD C10F3TM100 NSX160F 36kA AC 3P3D 160A TMD C16F3TM160 NSX160F 36kA AC 3P3D 160A TMD C16F3TM160 NSX250F 36kA AC 3P3D 200A TMD C25F3TM200 NSX160F 36kA AC 3P3D 160A TMD C16F3TM160
Ustawienie In 125 100 160 160 200 160
Ustawienie Ir 125 100 160 144 200 160
Ustawienie Im 1250 (stałe) 800 (stałe) 1250 (stałe) 1250 (stałe) 1000 1250 (stałe)

Selektywność wyłącznika 60 kVA po stronie obciążenia: W przypadku zwarcia wyłącznik zostanie wyzwolony w ciągu 8,7 ms, dzięki czemu na wyjściu nie wystąpią przerwy. (Dane techniczne wyłącznika: iC65H-C-16A)

Zalecane przekroje kabli

NIEBEZPIECZEŃSTWO
ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Okablowanie musi być zgodne z lokalnymi i krajowymi przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych. Maksymalny dopuszczalny przekrój kabla wynosi 70 mm².
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

Przekroje kabli podane w niniejszej instrukcji są oparte na tabelach B.52.5 normy IEC 60364-5-52 z następującymi założeniami:

  • Kable do 90°C

  • Temperatura otoczenia 30°C

  • Użycie kabli miedzianych

  • Metoda montażu C

Rozmiar PE opiera się na tabeli 54.2 normy IEC 60364-5-54.

Jeżeli temperatura otoczenia wynosi ponad 30°C, należy użyć przewodów o większym przekroju zgodnie ze współczynnikami korekty określonymi przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC).

UWAGA: Przewód neutralny ma przekrój wystarczający do obsługi 1,73 raza większego prądu fazowego w razie wysokiej zawartości harmonicznej z obciążeń nieliniowych. Jeśli nie są spodziewane prądy harmoniczne, przewód neutralny może mieć odpowiedni rozmiar, ale nie mniejszy niż przewód fazowy.

60 kVA

  Rozmiar kabla według fazy (mm2) Rozmiar kabla neutralnego (mm2) Rozmiar kabla PE (mm2)
Wejście 35 2x25 16
Obejście 25 16
Wyjście 25 2x25 16
Bateria 50 50 25

80 kVA

  Rozmiar kabla według fazy (mm2) Rozmiar kabla neutralnego (mm2) Rozmiar kabla PE (mm2)
Wejście 50 2x50 25
Obejście 50 25
Wyjście 50 2x50 25
Bateria 2x50 2x50 50

100 kVA

  Rozmiar kabla według fazy (mm2) Rozmiar kabla neutralnego (mm2) Rozmiar kabla PE (mm2)
Wejście 70 2x70 35
Obejście 70 35
Wyjście 70 2x70 35
Bateria 2x70 2x70 70

Rozpraszanie ciepła

  60 kVA 80 kVA 100 kVA
  W BTU/godz. W BTU/godz. W BTU/godz.
Tryb normalny 3084 10523 4296 14659 5500 18767
Tryb baterii 2958 10093 4352 14850 5520 18835
Tryb EKO 540 1843 696 2375 1020 3480

Specyfikacja systemów 208 V

Dane techniczne wejścia

  50 kVA
Napięcie (V) 200 208 220
Połączenia L1, L2, L3, N, PE
Zakres napięcia wejściowego (V) 180–272 przy pełnym obciążeniu*
Zakres częstotliwości (Hz) 40–70
Znamionowy prąd wejściowy (A) 159 152 143
Maksymalny prąd wejściowy (A) 170 163 154
Limit prądu wejściowego (A) 254
Całkowite zniekształcenia harmoniczne (THDI) <3% dla obciążeń liniowych
Współczynnik mocy wejścia > 0,99
Maksymalna wartość znamionowa zwarcia Icc=10 kA
Ochrona Bezpiecznik
Czas wejścia 12 sekund

Dane techniczne obejścia

  50 kVA
Napięcie (V) 200 208 220
Połączenia L1, L2, L3, N, PE
Zdolność przeciążeniowa 110% przez 60 minut
130% przez 10 minut
130%–150% przez 1 minutę
Minimalne napięcie obejścia (V) 140 146 154
Maksymalne napięcie obejścia (V) 250 260 275
Częstotliwość (Hz) 50 lub 60

Zakres częstotliwości (%)

±1, ±2, ±4, ±5, ±10. Domyślnie wynosi ± 10 (do wyboru przez użytkownika).
Znamionowy prąd obejścia (A) 147 141 133
Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego Icw=10 kA

Dane techniczne wyjścia

  50 kVA
Napięcie (V) 200 208 220
Połączenia L1, L2, L3, N, PE
Zdolność przeciążeniowa * 110% przez 60 minut
125% przez 10 minut
150% przez 1 minutę
Regulacja napięcia wyjściowego ± 1%
Reakcja na obciążenie dynamiczne 20 milisekund
Współczynnik mocy wyjściowej 1,0
Znamionowy prąd wyjściowy (A) 144 139 131
Współczynnik zawartości harmonicznych (THDU) <3% przy obciążeniu liniowym 100%
<5% przy obciążeniu nieliniowym 100%
Częstotliwość wyjściowa (Hz) 50 lub 60
Szybkość synchronizacji (Hz/s) Programowalne: od 0,5 do 2,0. Domyślna wartość to 0,5
Klasyfikacja wydajności wyjściowej (zgodna z normą IEC/ EN62040-3) VFI-SS-111
Współczynnik mocy obciążenia od 0,5 pojemnościowego do 0,5 indukcyjnego bez pogorszenia parametrów urządzenia
Maksymalny wytrzymywany prąd zwarciowy na wyjściu 330 A/200 ms

Dane techniczne baterii

  50 kVA
Moc ładowarki w % mocy wyjściowej 1-38,4%
Maksymalna moc ładowarki (W) 19200
Znamionowe napięcie baterii (2x16–2x20 bloków) (VDC) ± 192 do ± 240
Napięcie znamionowe przy ładowaniu ciągłym (2x16–2x20 bloków) (VDC) ± 215,5 do ± 270
Napięcie końca rozładowania (2x16–2x20 bloków) (VDC) ± 153,6 do ± 192
Prąd baterii przy pełnym obciążeniu i przy napięciu znamionowym baterii (2x16–2x20 bloków) (A) 140–112
Prąd baterii przy pełnym obciążeniu i przy napięciu minimalnym baterii (2x16–2x20 bloków) (A) 175–140
Kompensacja temperaturowa (na ogniwo) * Programowalna od 0-7 mV. Domyślna wartość to 0 mV
Prąd tętniący < 5% C10

Zalecana ochrona od strony sieci

UWAGA: W przypadku lokalnych nakazów wymagających 4-biegunowych wyłączników: Jeśli przewód neutralny ma przewodzić prąd o wysokim natężeniu, ze względu na nieliniowe obciążenie wyłącznik musi mieć moc znamionową zgodną z oczekiwanym prądem neutralnym.
  50 kW
  Wejście Obejście
Typ wyłącznika NSX250F 36kA AC 3P3D 200A TMD C25F3TM200 NSX160F 36kA AC 3P3D 160A TMD C16F3TM160
Ustawienie In 200 160
Ustawienie Ir 200 160
Ustawienie Im 1000 1250 (stałe)

Zalecane przekroje kabli

NIEBEZPIECZEŃSTWO
ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Okablowanie musi być zgodne z lokalnymi i krajowymi przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych. Maksymalny dopuszczalny przekrój kabla wynosi 70 mm².
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

Przekroje kabli podane w niniejszej instrukcji są oparte na tabelach B.52.5 normy IEC 60364-5-52 z następującymi założeniami:

  • Kable do 90°C

  • Temperatura otoczenia 30°C

  • Użycie kabli miedzianych

  • Metoda montażu C

Rozmiar PE opiera się na tabeli 54.2 normy IEC 60364-5-54.

Jeżeli temperatura otoczenia wynosi ponad 30°C, należy użyć przewodów o większym przekroju zgodnie ze współczynnikami korekty określonymi przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC).

UWAGA: Przewód neutralny ma przekrój wystarczający do obsługi 1,73 raza większego prądu fazowego w razie wysokiej zawartości harmonicznej z obciążeń nieliniowych. Jeśli nie są spodziewane prądy harmoniczne, przewód neutralny może mieć odpowiedni rozmiar, ale nie mniejszy niż przewód fazowy.

50 kVA

  Rozmiar kabla według fazy (mm2) Rozmiar kabla neutralnego (mm2) Rozmiar kabla PE (mm2)
Wejście 70 2x70 35
Obejście 70 35
Wyjście 70 2x70 35
Bateria 70 70 35

Rozpraszanie ciepła

50 kVA

  W BTU/godz.
Tryb normalny 4648 15859
Tryb baterii 3528 12038
Tryb EKO 890 3037

Zalecane śruby i obejmy kablowe

Przekrój kabla (mm²) Rozmiar śruby Typ obejmy kabla
16 M8 KST TLK16-8
25 M8 KST TLK25-8
35 M8 KST TLK35-8
50 M8 KST TLK50-8
70 M8 KST TL70-8
UWAGA: Jeśli zalecany typ obejmy nie jest dostępny, zastąp go lokalną obejmą typu M8.

Dane techniczne momentów dokręcenia

Rozmiar śruby Moment dokręcenia
M8 17.5 Nm

Wymagania dla rozwiązania bateryjnego innego producenta

W przypadku interfejsu baterii zalecane są skrzynki wyłączników baterii firmy Schneider Electric. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z firmą Schneider Electric.

Wymagania dla wyłącznika baterii innej firmy

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Wszystkie wybrane wyłączniki baterii muszą być wyposażone w funkcję natychmiastowego wyzwalacza wraz z cewką wyzwalającą niskiego napięcia lub cewką wyzwalacza zwarciowego.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
UWAGA: Przy wyborze wyłącznika baterii należy wziąć pod uwagę więcej czynników, niż opisano poniżej. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z firmą Schneider Electric.

Wymagania konstrukcji wyzwalacza baterii

Napięcie znamionowe DC wyłącznika baterii > Normalne napięcie baterii Normalne napięcie w konfiguracji baterii jest zdefiniowane jako najwyższe napięcie znamionowe baterii. Może to być równoważne napięciu zadanemu, które można zdefiniować jako liczbę bloków baterii x liczba komórek x napięcie zadane komórki.
Znamionowe natężenie DC wyłącznika baterii > Znamionowe natężenie rozładowania baterii Natężenie jest kontrolowane przez zasilacz UPS i musi zawierać maksymalne natężenie rozładowania. Zwykle jest to natężenie pod koniec rozładowania (napięcie DC pracy minimalnej, w warunkach przeciążenia lub kombinacja powyższych).
Zaciski DC Wymagane są trzy zaciski DC dla kabli DC (+, -, N).
Przełączniki AUX do monitorowania Na każdym przełączniku baterii należy zainstalować i podłączyć do zasilacza UPS jeden przełącznik AUX. Zasilacz UPS może monitorować jeden wyłącznik baterii.
Zdolność wyłączania zwarcia Zdolność wyłączania zwarcia musi być większa niż natężenie zwarcia DC (największej) konfiguracji baterii.
Minimalny prąd wyzwalający Minimalne natężenie zwarcia wymagane do wyzwolenia wyłącznika baterii musi być zgodne z (najmniejszą) konfiguracją baterii, aby wyzwolić wyłącznik w przypadku zwarcia, aż do końca jego żywotności.

Wskazówki dotyczące ułożenia kabli bateryjnych

UWAGA: W przypadku baterii innych firm należy używać wyłącznie akumulatorów wysokiej jakości zaprojektowanych do stosowania w zasilaczach UPS.
UWAGA: Kiedy zespół baterii jest położony z dala od zasilacza, położenie kabli jest ważne w celu zmniejszenia spadku napięcia i indukcyjności. Odległość pomiędzy zespołem baterii a zasilaczem UPS nie powinna przekraczać 200 m (656 stóp). Skontaktuj się z firmą Schneider Electric w sprawie instalacji na większą odległość.
UWAGA: Aby zminimalizować ryzyko promieniowania elektromagnetycznego, zaleca się wykonywanie czynności zgodnie z poniższymi wskazówkami oraz użycie uziemionych korytek kablowych wykonanych z metalu.
Długość kabla
<30 m Niezalecane Dopuszczalne Zalecane Zalecane
31–75 m Niezalecane Niezalecane Dopuszczalne Zalecane
76–150 m Niezalecane Niezalecane Dopuszczalne Zalecane
151–200 m Niezalecane Niezalecane Niezalecane Zalecane

Wymagana przestrzeń

UWAGA: Podane wymiary wymaganej przestrzeni dotyczą tylko cyrkulacji powietrza i dostępu serwisowego. Zapoznaj się z krajowymi przepisami bezpieczeństwa odnośnie dodatkowych wymogów w danym państwie.

Opcja A

UWAGA: Jeśli zasilacz UPS jest zainstalowany bez dostępu bocznego, długość kabli podłączonych do zasilacza UPS musi umożliwiać jego rozwijanie.

Opcja B

Warunki środowiskowe

  Podczas pracy Przechowywanie
Temperatura od 0°C do 40°C
Zalecana optymalna temperatura baterii: od 20°C do 25°C
-15°C do 40°C dla systemów z bateriami
-25°C do 55°C dla systemów bez baterii
Wilgotność względna 0–95% bez kondensacji
Wysokość
zgodny z normą IEC 62040–3
Współczynnik obniżania mocy:
0-1500 m: 1,000
1500-2000 m: 0,975
≤ 15 000 m n.p.m. (lub w środowisku o podobnym ciśnieniu atmosferycznym)
Słyszalny hałas <65 dBA przy pełnym obciążeniu i temperaturze otoczenia 30°C*  
Klasa ochrony IP20 (filtr zapylenia w standardzie)
Kolor RAL 9003

Waga i wymiary zasilacza UPS

Zasilacz UPS Waga w kg Wysokość w mm Szerokość w mm Głębokość w mm
60 kVA 400 V 109 915 360 850
80 kVA 400 V 140 915 360 850
100 kVA 400 V/50 kVA 208 V 145 915 360 850

Waga i wymiary zasilacza UPS w opakowaniu do wysyłki

Zasilacz UPS Waga w kg Wysokość w mm Szerokość w mm Głębokość w mm
60 kVA 400 V 133 1140 475 965
80 kVA 400 V 164 1140 475 965
100 kVA 400 V/50 kVA 208 V 169 1140 475 965

Zgodność z normami

Zasady bezpieczeństwa

IEC 62040-1:2017, Wydanie 2.0, Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) – Część 1: Wymagania dotyczące bezpieczeństwa

IEC 62040-1: 2008-6, 1. wydanie, Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) — Część 1.: Wymagania ogólne i wymagania dotyczące bezpieczeństwa zasilaczy UPS

IEC 62040-1:2013-01, 1. poprawka 1. wydania

EMC/EMI/RFI

IEC 62040-2:2016, Wydanie 3.0, Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) – Część 2.: Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC).

IEC 62040-2:2005-10, 2. wydanie, Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) — Część 2.: Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)

Wydajność

IEC 62040-3: 2011-03, 2. wydanie Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) — Część 3.: Metoda wyliczania wydajności i wymagań testowych.

Oznakowanie

CE, RCM, EAC, WEEE, UKCA

Transport

ISTA 2B

Stopień zanieczyszczenia

2

Kategoria przepięciowa

III

System uziemienia

TN, TT lub IT

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?