990-5992F-025

Przyjęcie produktu

Inspekcja zewnętrzna

Kiedy nadejdzie przesyłka, sprawdź ją pod kątem jakichkolwiek oznak uszkodzenia lub niewłaściwego postępowania. Nie próbuj instalować systemu, jeśli widoczne jest uszkodzenie. W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, skontaktuj się z firmą Schneider Electric i złóż wniosek o odszkodowanie do agencji transportowej w ciągu 24 godzin.

Porównaj elementy przesyłki z listem przewozowym. Natychmiast zgłoś wszelkie brakujące elementy do przewoźnika oraz do firmy Schneider Electric.

Sprawdź, czy oznaczone jednostki odpowiadają potwierdzeniu zamówienia.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?