990-5992F-025

Zabezpieczenie przed prądem zwrotnym

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
W zasilaczach, w których zabezpieczenie przed prądem zwrotnym nie stanowi standardowego wyposażenia, musi zostać zainstalowane automatyczne urządzenie separujące (z opcją prądu wstecznego lub innym systemem spełniającym wymagania normy IEC/EN 62040–1), aby zapobiec ryzyku powstania niebezpiecznego napięcia lub natężenia na zaciskach zasilania urządzenia separującego. Urządzenie to musi się otworzyć w przeciągu 15 sekund od momentu usterki w dostawie prądu od strony sieci i musi być ustawione zgodnie z danymi technicznymi.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

Jeżeli tor zasilający UPS jest podłączony za pomocą zewnętrznych izolatorów, które w pozycji otwartej izolują przewody neutralne, lub jeśli izolacja zwrotna jest umieszczona zewnętrznie do urządzenia bądź podłączona do informatycznego systemu dystrybucji zasilania, zaciski toru zasilającego UPS, wszystkie izolatory głównego zasilania zainstalowane zdalnie z obszaru UPS oraz zewnętrzne punkty dostępowe pomiędzy takimi izolatorami a zasilaczami UPS muszą zostać opatrzone przez użytkownika etykietami z następującym napisem (lub jego tłumaczeniem w języku kraju, w którym instalowane jest urządzenie):

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Ryzyko napięcia wstecznego. Przed rozpoczęciem prac na tym obwodzie: Należy odizolować zasilacz UPS i sprawdzić niebezpieczne napięcie na wszystkich zaciskach, w tym na uziemieniu ochronnym.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

W systemie UPS musi być zainstalowane dodatkowe zewnętrzne urządzenie izolujące. Można w tym celu użyć stycznika. W przedstawionych przykładach urządzeniem izolującym jest stycznik (oznaczony MC1 dla systemów o pojedynczym zasilaniu i oznaczony MC1 i MC2 dla systemów o podwójnym zasilaniu).

Urządzenie izolujące musi być w stanie wytrzymać charakterystykę elektryczną, jak opisano w Dane techniczne.

UWAGA: Źródło 24 V powinno być generowane z rozdzielnicy źródła wejścia w konfiguracjach pojedynczego zasilania oraz ze źródła zarówno wejścia jak i obejścia rozdzielnicy w konfiguracjach podwójnego zasilania.
UWAGA: Skrzynka zabezpieczenia przed prądem zwrotnym jest urządzeniem niestandardowym. Skontaktuj się z firmą Schneider Electric, aby uzyskać szczegółowe informacje.

Zasilacz UPS z pojedynczym zasilaniem i zewnętrzne urządzenie izolujące

Zasilacz UPS z pojedynczym zasilaniem i skrzynką prądu zwrotnego

Zasilacz UPS z podwójnym zasilaniem i zewnętrznym urządzeniem izolującym

Zasilacz UPS z podwójnym zasilaniem i skrzynką prądu zwrotnego

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?