990-5992E-025

Podłączenie kabli zasilających

 1. Upewnij się, że wszystkie wyłączniki znajdują się w pozycji WYŁ. (otwórz).
 2. Usuń dwie wskazane płyty z dolnej części zasilacza UPS.

  Widok z tyłu zasilacza UPS o mocy 60-80 kVA 400 V

  Widok z tyłu zasilacza UPS o mocy 100 kVA 400 V/50 kVA 208 V

 3. W systemach o podwójnym zasilaniu należy usunąć trzy pojedyncze wsporniki sieciowe.

  Widok z tyłu zasilacza UPS o mocy 60-80 kVA 400 V

  Widok z tyłu zasilacza UPS o mocy 100 kVA 400 V/50 kVA 208 V

 4. Poprowadź kable zasilające przez dolną część zasilacza UPS.
 5. Podłącz kable PE do zacisku PE.

  Widok z tyłu zasilacza UPS o mocy 60-80 kVA 400 V

  Widok z tyłu zasilacza UPS o mocy 100 kVA 400 V/50 kVA 208 V

 6. Podłącz kable wejściowe, wyjściowe i obejściowe (jeśli stosowne).
 7. Podłącz kable baterii.
 8. Przymocuj kable do zaczepu z lewej strony i z dołu zasilacza UPS.
 9. Ponownie zamontuj dwie płyty w dolnej części zasilacza UPS.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?