990-91274H-004

Tilslut strømkablerne

FARE
fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Sluk for al strøm til UPS'en inden batterikablerne tilsluttes det klassiske batteriskab.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
BEMÆRK: En E3MCBC10D- eller E3MCBC10E-batteriløsning består af to batteriskabe: Et skab med en batteriafbryder og batterier og et skab kun med batterier.
 1. Lås/afmærk batteriafbryderen.
 2. Før PE-kablet gennem bunden af det klassiske batteriskab, og tilslut PE-kablet.

  700 mm bredt klassisk batteriskab

  1000 mm bredt klassisk batteriskab

 3. Før DC kablerne fra UPS'en gennem bunden af det klassiske batteriskab, og tilslut DC kablerne (N, DC+, DC-). Brug låseskiver (medfølger ikke), når du tilslutter DC kablerne.
 4. Geninstallér terminaldækslet i venstre side af batteriafbryderen, og fjern terminaldækslet fra højre side af batteriafbryderen.
 5. Til E3MCBC10D eller E3MCBC10E klassisk batteriløsning:
  1. Tilslut PE-kablet mellem de to klassiske batteriskabe.
  2. Forbind batterikablerne (N, Batt+, Batt-) fra batterierne i det andet klassiske batteriskab til højre side af batteriafbryderen i det første klassiske batteriskab.

   E3MCBC10D eller E3MCBC10E klassisk batteriløsning

 6. Monter afbryderbeskyttelsespladerne igen.

  700 mm bredt klassisk batteriskab

  1000 mm bredt klassisk batteriskab

 7. Forbind batterierne på hver hylde i det/de klassiske batteriskab(e), og tilslut til højre side af batteriafbryderen. Se tilslutningsdiagrammet på indersiden af fordøren.
  FARE
  Fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
  Batterierne kan udgøre en risiko for elektrisk stød og høj kortslutningsstrøm. Der skal tages følgende forholdsregler ved arbejde med batterier
  • Fjern ure, ringe eller andre metalgenstande.
  • Anvend værktøj med isolerede håndtag.
  • Brug beskyttelsesbriller, -handsker og -støvler.
  • Læg ikke redskaber og metalgenstande oven på batterierne.
  • Afbryd forbindelsen til opladningskilden, før batteriets terminaler kobles til eller fra.
  • Undersøg, om batteriet er jordet ved en fejl. Hvis det er jordet ved en fejl, skal du fjerne kilden fra jorden. Hvis du rører ved et jordet batteri, risikerer du at få elektrisk stød. Risikoen for at få stød kan reduceres ved at fjerne sådanne jordforbindelser under installation og vedligeholdelse (gælder for udstyr og fjernopstillede batteriprodukter uden jordet forsyningskredsløb).
  Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?