990-91375C-004

Tag batteriafbryderboksen ud af drift, eller flyt den til et nyt sted

 1. Luk UPS'en helt ned – følg instruktionerne i UPS'ens betjeningsvejledning.
 2. Lås/markér alle afbrydere på afbrydertavlen i positionen OFF (åben).
 3. Lås/markér alle batteriafbrydere på afbrydertavlen/i batteriløsningen i positionen OFF (åben).
 4. For batteriløsninger uden en individuel batteriafbryder før indgangen på denne batteriafbryderboks skal batterikablerne frakobles batteriløsningen.
  FARE
  Fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
  Frakobl batterikablerne fra batteriløsningen.
  Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
 5. Åbn fordøren i batteriafbryderboksen.
 6. Lås/markér batteriafbryderen i positionen OFF (åben).

  Batteriafbryderboksen set forfra

 7. Skru de tre skruer løs, og åbn det strømløse frontpanel.
 8. Skru skruerne løs fra beskyttelsesdækslerne, og løft dem op og ud af batteriafbryderboksen.

  20-80 kW batteriafbryderboks set forfra

  100-200 kW batteriafbryderboks set forfra

 9. Mål for og bekræft FRAVÆR af spænding på hver DC-busbar, før du fortsætter.
  FARE
  FARE FOR ELEKTRISK STØD, EKSPLOSION ELLER LYSBUER
  Mål for og bekræft FRAVÆR af spænding på hver DC-busbar, før du fortsætter.
  Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.

  20-80 kW batteriafbryderboks set forfra

  100-200 kW batteriafbryderboks set forfra

 10. Frakobl og fjern alle strømkabler fra batteriafbryderboksen. Se flere oplysninger i afsnittet Tilslut strømkablerne.
 11. Frakobl og fjern alle signalkabler fra batteriafbryderboksen. Se de følgende kapitler for yderligere oplysninger.
 12. Monter de indre dæksler igen.
 13. Fjern de fire M10-skruer fra væggen, og afmonter batteriafbryderboksen fra væggen.
  FORSIGTIG
  Tung last
  Batteriafbryderboksen er tung. GVBBB630EL-1CB vejer 35 kg, GVBBB630EL-2CB vejer 66 kg og GVBBB630EL-3CB vejer 76 kg. Brug passende værktøj til at løfte batteriafbryderboksen sikkert.
  Personer kan komme til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
 14. Luk det strømløse frontpanel, og fastgør det med de tre skruer.
 15. Luk og lås batteriafbryderboksens fordør.
 16. Ved transport:
  ADVARSEL
  Fare for at VÆLTE UDSTYRET
  Ved transport af batteriafbryderboksen skal det sikres at:
  • det personale, der udfører transporten, har de nødvendige færdigheder og har modtaget tilstrækkelig træning
  • der bruges passende værktøj til at løfte og transportere produktet sikkert,
  • produktet beskyttes mod skader ved at bruge passende beskyttelse (såsom indpakning eller emballage).
  Personer kan komme i livsfare eller alvorligt til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.

  Krav til transport:

  • Monter batteriafbryderboksen vandret midt på en palle med følgende minimumsmål: 840 mm x 1220 mm. Pallen skal være egnet til batteriafbryderboksens vægt. GVBBB630EL-1CB vejer 35 kg, GVBBB630EL-2CB vejer 66 kg og GVBBB630EL-3CB vejer 76 kg.

  • Fastgør batteriafbryderboksen på pallen med passende fastgørelsesmidler, der kan modstå vibrationer og stød under læsning, transport og aflæsning.

  • Den originale fragtpalle kan genbruges i kombination med de originale transportbeslag, hvis de er i ubeskadiget stand.

  ADVARSEL
  Uventet udstyrsreaktion
  Løft ikke batteriafbryderboksen med en gaffeltruck/palleløfter direkte på rammen, da det kan bøje eller beskadige batteriafbryderboksen.
  Personer kan komme i livsfare eller alvorligt til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
 17. Gør et af følgende:
  • Tag batteriafbryderboksen ud af drift, ELLER
  • Flyt batteriafbryderboksen til et nyt sted for at installere den.
 18. Kun til installation af batteriafbryderboksen på et nyt sted: Følg installationsvejledningen for at installere batteriafbryderboksen på den nye placering. See Installationsprocedure for en oversigt over installationen. En ny installation og opstart må kun udføres af kvalificeret personale.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?