990-91375C-004

Monter batteriafbryderboksen på væggen

FORSIGTIG
Risiko for personskade eller beskadigelse af udstyr
  • Montér batteriafbryderboksen på væggen eller et stabilt rack, som er i stand til at bære enhedens vægt.
  • Brug passende udstyr (medfølger ikke) til montering af batteriafbryderboksen på væggen.
Personer kan komme til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
BEMÆRK: Fire M10 x 30 torxskruer og møtrikker medfølger til montering af batteriafbryderboksen på et rack.

GVBBB630EL-1CB

GVBBB630EL-2CB og GVBBB630EL-3CB

  1. Mål og afmærk placeringen af de fire monteringshuller på væggen.
  2. Bor huller på hvert af de fire afmærkede steder.
  3. Løsn de tre skruer, og åbn den indre dør.
  4. Montér batteriafbryderboksen på væggen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?