990-91375B-004

Installationsprocedure

FARE
fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Anbring batteriafbryderboksen så tæt på batteribanken som muligt for at begrænse længden af det ubeskyttede batterikabel. Afstanden mellem batteribanken og UPS'en må ikke overstige 200 m. Kontakt Schneider Electric ved installationer med større afstand.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
BEMÆRK: Installation af batteritemperatursensoren er ikke beskrevet i denne manual, se UPS-installationsmanualen for at få flere oplysninger.
  1. Monter batteriafbryderboksen på væggen.
  2. Klargør batteriafbryderboksen til kabler.
  3. Tilslut signalkablerne. Udfør en af følgende procedurer:
  4. Tilslut strømkablerne.
  5. Tilføj oversatte sikkerhedslabels på produktet.
  6. De sidste installationstrin.
QR code for this page

Var dette nyttigt?