990-91375C-031

Montera batteribrytarlådan på väggen

OBSERVERA
Risk för personskada eller materiell skada
  • Montera batteribrytarlådan på en vägg eller ett rack som är strukturellt lämpligt och kan stödja enhetens vikt.
  • Använd lämplig järnvara (medföljer inte) för att montera batteribrytarlådan på väggen.
Om anvisningarna inte följs kan det leda till personskador eller skador på utrustningen.
OBS: Fyra M10 x 30 torx och muttrar levereras för montering av batteribrytarlådan på ett rack.

GVBBB630EL-1CB

GVBBB630EL-2CB och GVBBB630EL-3CB

  1. Mät och markera de fyra monteringshålen på väggen.
  2. Borra hål på var och en av de fyra markerade platserna.
  3. Lossa de tre skruvarna och öppna den inre luckan.
  4. Montera batteribrytarlådan på väggen
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?