990-91386-023

Posisjonere det tomme batterikabinettet

FARE
fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
La det tomme batterikabinettet være tildekket mens du lager forankringshull, for å forhindre at støv og andre ledende deler kommer inn i systemet.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
 1. Kun for montering med to tomme batterikabinetter: Fjern de angitte sidepanelene fra batterikabinettene på de tilstøtende sidene.
 2. Installer forankringsbeslagene fra settet på baksiden av kabinettet.
  MERK: Forankringsbolter for gulvfesting er ikke inkludert.

  Tomt batterikabinett vist bakfra

 3. Posisjoner de(t) tomme batterikabinettet(ene) i det endelige installasjonsområdet.
  MERK: Ha en klaring på 100 mm bak de(t) tomme batterikabinettet(ene) for å gi rom for luftstrøm.
 4. Fest de bakre forankringsbeslagene til gulvet.
  MERK: Forankringsbolter for gulvfesting er ikke inkludert.
 5. Kun for montering med to tomme batterikabinetter: Monter de øvre sammenføyningsbeslagene mellom de tomme batterikabinettene.

  To tomme batterikabinetter vist forfra

 6. Fjern de fire viste platene.

  Tomt batterikabinett vist forfra

QR code for this page

Var dette til hjelp?