990-91386-023

Posisjonere det tomme batterikabinettet

FARE
fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
La det tomme batterikabinettet være tildekket mens du lager forankringshull, for å forhindre at støv og andre ledende deler kommer inn i systemet.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
 1. Kun for montering med to tomme batterikabinetter: Fjern de angitte sidepanelene fra batterikabinettene på de tilstøtende sidene.
 2. Installer forankringsbeslagene fra settet på baksiden av kabinettet.
  MERK: Forankringsbolter for gulvfesting er ikke inkludert.

  Tomt batterikabinett vist bakfra

 3. Posisjoner de(t) tomme batterikabinettet(ene) i det endelige installasjonsområdet.
  MERK: Ha en klaring på 100 mm bak de(t) tomme batterikabinettet(ene) for å gi rom for luftstrøm.
 4. Fest de bakre forankringsbeslagene til gulvet.
  MERK: Forankringsbolter for gulvfesting er ikke inkludert.
 5. Kun for montering med to tomme batterikabinetter: Monter de øvre sammenføyningsbeslagene mellom de tomme batterikabinettene.

  To tomme batterikabinetter vist forfra

 6. Fjern de fire viste platene.

  Tomt batterikabinett vist forfra

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?