990-91378C-023

Kople til strømkablene i det nedre kabelinnføringssystemet

FARE
Fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
Slå UPS-systemet helt AV før du kopler batterikablene til batteribryteren.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
 1. Lås/merk (LOTO) bryteren i AV-posisjonen.

  Tomt batterikabinett vist forfra

 2. Kople til PE-kabelen.
 3. Kople likestrømskablene (DC+, DC–) fra UPSen.
 4. Monter beskyttelsesdekselet over terminalene på venstre side av batteribryteren.

  Tomt batterikabinett vist forfra

 5. Installer batteriene som beskrevet i installasjonshåndboken som leveres med det tomme batterikabinettet.
 6. Kople batterikablene (Batt+, Batt–) fra batteriene i tomt batterikabinett 1 til batteribryteren.

  Tomt batterikabinett vist forfra

 7. Kun for montering med to tomme batterikabinetter: Kople jordingskabelen fra tomt batteriskap 1 til tomt batteriskap 2.

  Tomt batterikabinett 1 og 2 vist forfra

 8. Kun for montering med to tomme batterikabinetter: Kople batterikablene (Batt+, Batt–) fra batteriene i tomt batterikabinett 2 til batteribryteren.
 9. Monter beskyttelsesdekselet over terminalene til høyre i batteribryteren.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?