990-91378C-023

Kople signalkablene til Galaxy VL UPS

MERK: Før signalkablene separat fra strømkablene og før Class 2/SELV-kablene separat fra non-Class 2/non-SELV-kablene.
Anbefalt signalkabelstørrelse Maksimal avstand til UPS
0,5 mm2 50 meter
0,75 mm2 100 meter
1,0 mm2 200 meter
 1. Installer batteritemperatursensor 0M-1160, som leveres med UPS-en.
  ADVARSEL
  Brannfare
  Plasser temperatursensoren som beskrevet for å sikre riktig temperaturmåling.
  Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre død eller alvorlig skade, eller skade på utstyret.

  Tomt batterikabinett vist forfra

 2. Før kablene til batteritemperatursensoren gjennom toppen eller bunnen av de tomme batterikabinettene til UPS-en og kople dem til som vist.
  MERK: To temperatursensorer følger med UPS-en.
  MERK: Kablene til temperatursensoren anses som Class 2/SELV. Class 2/SELV-kretser må isoleres fra hovedkretsen.
 3. Fjern dekselet på batteribryteren.

  Batteribryter vist forfra

 4. Før signalkablene gjennom toppen eller bunnen av det tomme batterikabinettet til batteribryteren.
 5. Kople til signalkablene:
  1. Kople signalkablene til meldekontakten.
  2. Kople signalkablene til underspenningsspolen.

  Batteribryter vist forfra

 6. Kople signalkablene til UPS-en som vist.
 7. Monter dekselet på batteribryteren igjen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?